Nieuws:

Wrap-up HDN gebruikersdag: De financiële foto

Nieuws
02 juli 2012

Op 21 juni jl. heeft de HDN gebruikersgroep een werksessie over de financiële foto gehouden. Het beoogde resultaat van de financiële foto is het op een zo efficiënt mogelijke wijze relevante klantdata ter beschikking kunnen stellen aan alle partijen in de keten.

Doel van de werksessie was het uitwerken van vier geprioriteerde externe bronnen, die volgens de HDN Gebruikersgroep thuishoren in de financiële foto. Randvoorwaarde daarbij was dat deze bron, grotendeels, binnen één jaar gerealiseerd kan worden.

De werksessie was als volgt opgebouwd:
• Deel 1: Het opstellen en prioriteren van een longlist externe bronnen.
• Deel 2: het uitwerken van de externe bron welke, voor de desbetreffende groep, de hoogste prioriteit heeft verkregen.

Download hier het verslag van deze ochtend: Wrap-up HDN gebruikersdag werksessie: De financiële foto