Wijzigingsverzoeken Verzekeren (LX) binnen HDN 17

Binnen HDN 17 zijn de volgende wijzigingen t.b.v. Verzekeren beschikbaar gekomen:
1) Hypotheekgegevens maatschappij specifiek kunnen toevoegen aan LX schema
2) Serviceprovider maatschappij specifiek kunnen toevoegen aan LX schema
3) Waardelijst WachttijdInDagen uitbreiden met waarde 0 dagen
4) Introductie ‘Inkomensverzekering’

1) Hypotheek- en objectgegevens kunnen opvragen met verzekeringsaanvraag (per LX 17.0.5.0)
Voor de berekening van verzekerde bedragen en de gerelateerde acceptatielogica is het mogelijk gegevens over de hypotheeklening en de woning op te vragen bij de verzekeringsaanvraag. Hiervoor zijn de volgende hypotheek- en objectgegevens maatschappij specifiek beschikbaar gekomen in de LX datacatalogus:

Entiteit Lening
– Lening/AankoopWoningJN
– Lening/PasseerDt
– Lening/HypotheekBedrag
– Lening/LeningDeel/LeningDeelBedrag
– Lening/LeningDeel/RentePct
– Lening/LeningDeel/AflosVorm
– Lening/LeningDeel/DuurInMnd
Entiteit Object
– Object/MarktWaarde

2) Serviceprovider kunnen meegeven bij verzekeringsaanvraag (per LX 17.0.5.0)
De serviceprovider, die betrokken is bij een aanvraag, kan bij de verzekeringsaanvraag worden meegegeven. Hiervoor is de entiteit Serviceprovider als sub entiteit van Tussenpersoon maatschappij specifiek beschikbaar gekomen in de LX datacatalogus:

Entiteit Tussenpersoon
(nieuw) Entiteit Tussenpersoon/Serviceprovider
(nieuw) Tussenpersoon/Serviceprovider/ServiceProviderNr

3) Waardelijst WachttijdInDagen uitgebreid met 0 dagen (per LX 17.0.5.0)
Om als wachttijd ook 0 dagen te kunnen opgeven is de waardenlijst WachttijdInDagenType uitgebreid met 0 dagen. De volledige waardelijst WachttijdInDagen bestaat hiermee uit de opties voor 0, 90, 180, 365 en 730 dagen. Dit betreft een maatschappij specifieke wijziging binnen HDN 17 en een generieke wijziging per HDN 18.

4) Introductie ‘Inkomensverzekering’  (per LX 17.0.5.0)
Binnen HDN bestaan meerdere type verzekeringen. Per LX 17.0.6.0 is hieraan het type ‘Inkomensverzekering’ toegevoegd aan zowel de LX als de OX. In beide berichttypen wordt de waardelijst CodeFinancieleDekking uitgebreid waarmee dit type verzekering via HDN aangevraagd kan worden. Deze uitbreiding wordt niet opgenomen in hypotheken (AX).