Versiewijzigingen HDN standaard

Laatste wijzigingen:

AX 18.2.12.0 versie (15 november 2018)

 • Toevoeging maatschappij specifieke entiteit Dataleverancier.
 • Toevoeging maatschappij specifiek veld SoortZelfbouw t.b.v. opgave met hoeveel aannemers zelfbouw plaatsvindt.
 • Toevoeging maatschappij specifiek veld GrondReedsInBezit t.b.v. opgave of de grond reeds in bezit is bij aankoop van de nieuwbouw. Uitbreiding n.a.v. NHG V&N 2019. Per HDN 19 wordt dit veld generiek.
 • Toevoeging maatschappij specifiek veld NotarisKosten. Per HDN 19 wordt dit veld generiek.
 • Toevoeging LevensloopPerJaar bij dienstbetrekking. Uitbreiding n.a.v. NHG V&N 2019. Per HDN 19 wordt dit veld generiek.
 • Uitbreiding waardenlijsten OntvangerCodeType, MaatschappijType, CodeLeningMijType, CodeDeelMijType en CodeRenteMijType.

DA 18.0.1.0 versie (15 november  2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCodeType

DX 18.0.1.0 versie (15 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCodeType

OX 18.0.4.0 versie (15 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijsten OntvangerCodeType en  MaatschappijType

SX 18.0.3.0 versie (15 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCode

KX 18.1.2.0 versie (08 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst  CodeKredietMijType

EX 15.5.10.0 versie (27 september 2018)

 • Aanpassing t.b.v. Taxcon en KvK – Bijzondere Rechtstoestand

LX 18.2.8.0 versie (13 september 2018)

 • Toevoeging maatschappij specifiek veld VoorwaardelijkeEenmaligeUitkering’ binnen entiteit VerzekerdeBedragen

 

 

OfferteBericht

OX 18.0.4.0 versie (15 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijsten OntvangerCodeType en  MaatschappijType

OX 18.0.3.0 versie (21 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijsten OntvangerCode & Maatschappij

OX 18.0.2.0 versie (26 mei 2018)

 • Alle HDN18 wijzigingen vind u op https://www.hdn.nl//platform/#standaard/ketenproces-hypotheken/hdn-18-ketenproces-hypotheken

OX 17.1.9.0 versie (5 april 2018)

 • Update waardenlijst OntvangerCodeType, CodeKredietMij en CodeRisicoKlasse

OX 17.1.8.0 versie (18 januari 2018)

 • Update waardenlijst OntvangerCodeType

OX 17.1.7.0 versie (14 december 2017)

 • Optionele Volgnummers toestaan

OX 17.1.6.0 versie (7 december 2017)

 • MaatschapijType, OntvangerCodeType, CodeKredietMijType & CodeFinanciëleDekkingType aangepast

OX 17.1.5.0 versie (4 oktober 2017)

 • MaatschapijType aangepast

OX 17.1.4.0 versie (31 augustus 2017)

 • Waardes uit CodeDeelMij & CodeLeningMij gedeactiveerd

OX 17.1.2.0 versie (20 juli 2017)

 • Update waardenlijsten Maatschappij, OntvangerCode

OX 17.1.0.0 versie (20 mei 2017). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN 17.

 • Wijzigingen t.o.v OX 17.0.0.0 – Update KredietAanbieding n.a.v. introductie productenoverzicht voor kredieten. Update OntvangerCode, Landenlijst, MaatschappijType

OX 16.1.1.0 (15 dec 2016). Wijzigingen t.o.v. OX 16.1.0.0:

 • update waardenlijsten: OntvangercodeType, MaatschappijType, CodeKredietMij, CodeProductMij
 • Uitbreiding VerplichtingType n.a.v. nieuwe BKR coderingen: ‘Restschuld met NHG’ en ‘Restschuld zonder NHG’

OX 16.1.0.0 (16 aug 2016). Wijzigingen t.o.v. OX 16.0.0.0:

 • veld RekeningNr verplaatst van datacatalogus naar generiek OX schema overeenkomstig generiek OX 15 schema
 • toevoeging veld BrutoHypotheeklasten binnen entiteit Lening. Hiermee kan het bedrag van de totale bruto hypotheeklasten van de aangevraagde hypotheek per jaar, exclusief de premie van de verzekering, meegegeven worden.
 • update waardenlijsten: OntvangerCode, CodeKredietMijType en ProvisieCodeMijType (Kredieten), PremieType (Verzekeringen), CodeLeningMij en CodeDeelMij (Hypotheken)
 • aanpassing patroon Postcode binnen PartijNAWData

 

StatusBericht

SX 18.0.3.0 versie (15 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCode

SX 18.0.2.0 versie (21 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCode

SX 18.0.1.0 versie (26 mei 2018)

 • Alle HDN18 wijzigingen vind u op https://www.hdn.nl//platform/#standaard/ketenproces-hypotheken/hdn-18-ketenproces-hypotheken

SX 17.0.7.0 versie (18 januari 2018)

 • Update waardenlijst OntvangerCodeType

SX 17.0.6.0 versie (14 december 2017)

 • Optionele Volgnummers toestaan

SX 17.0.5.0 versie (7 december 2017)

 • OntvangerCodeType aangepast

SX 17.0.4.0 versie (16 november 2017)

 • Conditionele verplichting toegevoegd aan de velden PasseerDt en PasseerGegevens wanneer er sprake is van de status 20 Lening in beheer.

SX 17.0.3.0 versie (31 augustus 2017)

 • Update waardenlijst OntvangerCode

SX 17.0.2.0 versie (20 juli 2017)

 • Update waardenlijst OntvangerCode

SX 17.0.1.0 versie (30 juni 2017) Wijzigingen t.o.v. SX 17.0.0.0

 • Update waardenlijst OntvangerCode
 • 2 nieuwe SX op AX statussen toegevoed
 • 1 nieuwe SX op TaxconBericht status toegevoegd

SX 17.0.0.0 versie (20 mei 2017). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN 17.

SX 16.0.3.0 (30 maart 2017). Wijzigingen t.o.v. SX 16.0.2.0:

 • Uitbreiding Mutatie statusentiteit met IngangMutatieDt t.b.v. het kunnen communiceren van verwerkingsdatum van de mutatie bij de aanbieder.

SX 16.0.2.0 (3 nov 2016). Wijzigingen t.o.v. SX 16.0.1.0:

 • Uitbreiding t.b.v. projecten NotarisBericht en MutatieVerzoeken
 • Update waardenlijst Ontvangercode

SX 16.0.1.0 (16 aug 2016). Wijzigingen t.o.v. SX 16.0.0.0:

 • Update waardenlijst Ontvangercode

 

DocumentAanvraagBericht

DA 18.0.1.0 versie (15 november  2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCodeType

DA 18.0.0.0 versie (15 september  2018)

 • Opschonen van HDN-dossierstukkenlijst (SoortDocument)
 • Gebruik van de entiteit Statusketenpartij

DA 17.3.1.0 versie (21 juni 2018)

 • Uitbreiding waardelijst OntvangerCode

DA 17.3.0.0 versie (26 mei 2018)

 • Wijzigingen tbv HDN18 vind u hier https://www.hdn.nl//platform/#standaard/documenten/hdn-18-ketenproces-documenten

DA 17.1.3.0 versie (28 december 2017)

 • Update waardenlijst OntvangerCodeType

DA 17.1.2.0 versie (16 september 2017).

 • Update waardenlijst OntvangerCodeType & SoortDocumentType
 • Correctie van de entiteit Object.

DA 17.0.0.0 versie (16 september 2017). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN17

DA 16.1.4.0 versie (20 mei 2017). Wijzigingen t.o.v. DA 16.1.3.0:

 • aanpassing van de conditie op het veld ResponsOpBerichtType (toevoeging van de mogelijkheid BeheerVerzoek (MX) te gebruiken)
 • update van de Landtype-lijst naar de laatste versie

DA 16.1.3.0 versie (20 mei 2017). Wijzigingen t.o.v. DA 16.1.2.0:

DA 16.1.2.0 versie (15 dec 2016). Wijzigingen t.o.v. DA 16.1.0.0:

 • update waardenlijsten: OntvangercodeType

DA 16.1.0.0 versie (20 juli 2016). Wijzigingen t.o.v. DA 16.0.0.0:

 • aanpassing waardelijst BestandType (verwijderen van JPEG als aparte code);
 • gelijktrekken van de persoonsgebonden documenten aan het DocumentBericht.

 

DocumentBericht

DX 18.0.1.0 versie (15 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCodeType

DX 18.0.0.0 versie (15 september 2018)

 • Opschonen van HDN-dossierstukkenlijst (SoortDocument)
 • Gebruik van de entiteit Statusketenpartij

DX 17.1.2.0 versie (21 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCode

DX 17.1.1.0 versie (26 mei 2018)

 • Wijzigingen tbv HDN18 vind u hier https://www.hdn.nl//platform/#standaard/documenten/hdn-18-ketenproces-documenten

DX 17.0.4.0 versie (28 december 2017)

 • Update waardenlijst OntvangerCodeType

DX 17.0.3.0 versie (18 september 2017)

 • De conditie op het meegeven van de PartijNAWData bij de nieuwe persoonsgebonden documenten tijdelijk eraf gehaald.

DX 17.0.0.0 versie (16 september 2017)

 • Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN17

DX 16.1.2.0 versie  (20 mei 2017). Wijzigingen t.o.v. DX 16.1.1.0:

DX 16.1.1.0 versie  (15 dec 2016). Wijzigingen t.o.v. DX 16.1.0.0:

 • update waardenlijsten: OntvangercodeType

DX 16.1.0.0 versie  (20 juli 2016). Wijzigingen t.o.v. DX 16.0.0.0:

 • aanpassing waardelijst BestandType (verwijderen van JPEG als aparte code);
 • gelijktrekken van de persoonsgebonden documenten aan het DocumentAanvraagBericht.

 

OfferteAanvraag

AX 18.2.12.0 versie (15 november 2018)

 • Toevoeging maatschappij specifieke entiteit Dataleverancier.
 • Toevoeging maatschappij specifiek veld SoortZelfbouw t.b.v. opgave met hoeveel aannemers zelfbouw plaatsvindt.
 • Toevoeging maatschappij specifiek veld GrondReedsInBezit t.b.v. opgave of de grond reeds in bezit is bij aankoop van de nieuwbouw. Uitbreiding n.a.v. NHG V&N 2019. Per HDN 19 wordt dit veld generiek.
 • Toevoeging maatschappij specifiek veld NotarisKosten. Per HDN 19 wordt dit veld generiek.
 • Toevoeging LevensloopPerJaar bij dienstbetrekking. Uitbreiding n.a.v. NHG V&N 2019. Per HDN 19 wordt dit veld generiek.
 • Uitbreiding waardenlijsten OntvangerCodeType, MaatschappijType, CodeLeningMijType, CodeDeelMijType en CodeRenteMijType

AX 18.2.11.0 versie (27 september 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst CodeLeningMij

AX 18.2.10.0 versie (30 augustus 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst CodeLeningMij, CodeDeelMijType, CodeRenteMij en CodeHypotheekOptiesMij

AX 18.2.9.0 versie (16 augustus 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst CodeLeningMij

AX 18.2.8.0 versie (19 juli 2018)

 • Inrichting Seniorenverhuisregeling, toevoegen veld InlegBedragHuidigLeningdeel. Zie ook www.hdn.nl/nhg
 • Uitbreiding waardenlijst CodeLeningMij

AX 18.2.7.0 versie (28 juni 2018)

 • Inrichting Seniorenverhuisregeling. Zie ook www.hdn.nl/nhg
 • Uitbreiding waardenlijst CodeLeningMij

AX 18.2.6.0 versie (21 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst OntvangerCode, Maatschappij, CodeLeningMij en CodeDeelMij

AX 18.2.5.0 versie (8 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst MaatschappijType

AX 18.2.4.0 versie (7 juni 2018)

 • Standaard conditie (nr.6) verwijderd uit Lening/Mutatie
 • Uitbreiding waardenlijsten CodeLeningMij, CodeDeelMij en CodeRenteMij

AX 18.2.3.0 versie (7 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijsten CodeLeningMij en CodeDeelMij

AX 18.2.2.0 versie (26 mei 2018). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN 18.

AX 17.0.14.0 versie (5 april 2018)

 • Update waardenlijst CodeHypotheekOptiesMij.

AX 17.0.13.0 versie (18 januari 2018)

 • Object entiteit HDN18 was toegevoegd aan HDN17 schema, dit is gecorrigeerd.

AX 17.0.12.0 versie (28 december 2017)

 • Update waardenlijsten CodeLeningMij, CodeDeelMij & CodeRenteMij

AX 17.0.11.0 versie (14 december 2017)

 • Optionele Volgnummers toestaan

AX 17.0.10.0 versie (7 december 2017)

 • T.b.v. NHG V&N 2018: nieuw mutatietype: ‘Verbeterde klantsituatie’ en ‘AankoopviaRegioVeiling’; Aanpassing toelichtingen: InkomstenToeslag, Koopsom, ErfpachtAfkoopsom.
 • T.b.v. Verpandingsproces: FinancieleDekking/Servicer maatschappij specifiek beschikbaar, waarmee expliciet de servicer i.g.v. een ORV meegegeven kan worden. TAF en Callas als Servicer toegevoegd.
 • Uitbreiding waardenlijst MaatschappijType, OntvangerCodeType, CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, CodeRenteMijType

AX 17.0.9.0 versie (28 september 2017)

 • Toevoeging AantalOndernemingen als maatschappij specifiek veld binnen entiteit Onderneming
 • Update CodeDeelMij, CodeLeningMij, CodeRenteMij

AX 17.0.8.0 versie (17 augustus 2017). Wijzigingen t.o.v AX 17.0.7.0

 •  Update CodeLeningMij

AX 17.0.7.0 versie (27 juli 2017). Wijzigingen t.o.v AX 17.0.5.0

 • Update CodeLeningMij & CodeDeelMij

AX 17.0.6.0 versie (15 juni 2017). Wijzigingen t.o.v AX 17.0.5.0

 • Uitbreiding Uitkeringtypen t.b.v. WAO met herkeuring en WAO zonder herkeuring

AX 17.0.5.0 versie (20 mei 2017). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN 17.

 • AX 17.0.1.0 – Verplichting van AfkoopErfpachtJN verwijderd
 • AX 17.0.2.0 – HuidigLeningdeel uitgebreid met maatschappij specifieke velden OorspronkelijkeIngDtHuidigLeningdeel en EindDtHuidigRentevastPeriode. MaatwerkOplossing en MaatwerkOplSpec maatschappij specifiek geworden. Update CodeLeningMij en CodeDeelMij.
 • AX 17.0.3.0 – Update OntvangerCode , CodeLeningMijType, CodeHypotheekOptiesMijType. Nieuwe velden EnergieEfficientieWaardeBerekenMethode, EnergieEfficientieWaarde en EnergieEfficientieWaardeEinddatum.
 • AX 17.0.4.0 – Update CodeDeelMijType, CodeLeningMijType, Ontvangercode & MaatschappijType
 • AX 17.0.5.0 – Update CodeDeelMijType, CodeLeningMijType, Ontvangercode & MaatschappijType

AX 16.2.14.0 versie (2 maart 2017). Wijzigingen t.o.v AX 16.2.13.0

 • Update waardenlijst CodeLeningMijType

AX 16.2.13.0 versie (2 maart 2017). Wijzigingen t.o.v AX 16.2.12.0

 • Update CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, CodeRenteMijType

AX 16.2.12.0 versie (19 jan 2017). Wijzigingen t.o.v AX 16.2.11.0

 • Update CodeDeelMijType, CodeRenteMijType

AX 16.2.11.0 versie (06 jan 2017). Wijzigingen t.o.v AX 16.2.10.0

 • Update SoortUitkeringType; correctie WGZ aangepast naar WGA

AX 16.2.10.0 versie (05 jan 2017). Wijzigingen t.o.v AX 16.2.9.0

 • Update CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, CodeRenteMijType

AX 16.2.9.0 versie (29 dec 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.8.0:

 • Introductie fINC: financieel Informatie Nummer Consument
 • Uitbreiding Uitkeringtypen t.b.v. overeenkomstige uitkeringtypen als NHG
 • Update CodeDeelMijType, MaatschappijType

AX 16.2.8.0 versie (29 dec 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.7.0:

 • Update CodeDeelMijType, MaatschappijType

AX 16.2.7.0 versie (1 dec 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.6.0:

 • Uitbreiding DienstBetrekking met optie SVLoonJN
 • Update CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, MaatschappijType

AX 16.2.6.0 versie (17 nov 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.5.0:

 • Update CodeLeningMijType

AX 16.2.5.0 versie (3 nov 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.4.0:

 • Uitbreiding VerplichtingType n.a.v. nieuwe BKR coderingen: ‘Restschuld met NHG’ en ‘Restschuld zonder NHG’
 • Uitbreiding FiscaalGeruisLozeVoortzetting
 • Update CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, CodeRenteMijType

AX 16.2.4.0 versie (17 okt 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.3.0:

 • Update CodeLeningMijType
 • herstel omschrijving PolisLopendJN

AX 16.2.3.0 versie (4 okt 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.2.0:

 • Update OntvangerCode, CodeLeningMijType, CodeDeelMijType

AX 16.2.2.0 versie (23 sept 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.1.0:

 • Update CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, CodeRenteMijType

AX 16.2.1.0 versie (16 aug 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.2.0.0:

 • Update CodeLeningMijType, CodeDeelMijType, MaatwerkOpl, OntvangerCode.

AX 16.2.0.0 versie (18 juli 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.1.0.0:

 • aanpassing omschrijving veld: DuurInMnd;
 • patronen aangepast voor de velden: telefoonnummer, Iban, e-mailadres;
 • aanpassing datatype veld: PostcodeWerkgever van AN9 naar het patroon voor Postcode.

AX 16.1.0.0 versie (2 juni 2016). Wijzigingen t.o.v. AX 16.0.0.0:

 • verplichttype ’14 Studievoorschot’ en ’13 Private Lease’;
 • BrutoAdvieskosten maatschappij specifiek veld;
 • KostenBouwkundigeKeuring toegevoegd aan generiek bericht;
 • KostenOpstalverzekering toegevoegd aan generiek bericht;
 • enkele aanpassingen aan Landentabel;
 • uitbreiding Object/Bronwaardebepaling nav modelmatige waardebepaling tot 80%;
 • BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd maatschappij specifiek;
 • OorspronkelijkKredietBedrag en ExtraAfgelostBedrag optioneel.

 

KredietAanvraag

KX 18.1.2.0 versie (08 november 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst  CodeKredietMijType

KX 18.1.1.0 versie (26 mei 2018)

 • Alle HDN18 wijzigingen Kredieten vind u op https://www.hdn.nl//platform/#standaard/ketenproces-kredieten/hdn-18-ketenproces-kredieten

KX 17.1.3.0 versie (22 februari 2018)

 • Toevoeging mij.spec.veld IncassoDag.

KX 17.1.2.0 versie (18 januari 2018)

 • CodeKredietMijType aangepast

KX 17.1.1.0 versie (30 november 2017)

 • CodeKredietMijType aangepast

KX 17.1.0.0 versie (20 mei 2017). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN 17.

 • Wijzigingen t.o.v KX 17.0.0.0 – Aanpassing BestedingsDoelType. Entiteit Serviceprovider toegevoegd i.k.v. richtlijn Tussenpersoon en Serviceprovider:

KX 16.2.2.0 versie (17 nov 2016). Wijzigingen t.o.v. KX 16.2.0.0

 • Uitbreiding VerplichtingType n.a.v. nieuwe BKR coderingen: ‘Restschuld met NHG’ en ‘Restschuld zonder NHG’
 • veld BerekeningsWijzeTermijnBedrag maatschappij specifiek geworden (verplaatst naar datacatalogus)
 • uitbreiding Ontvangercode, CodeKredietMij, ProvisieCodeMij

KX 16.2.1.0 versie (18 aug 2016). Wijzigingen t.o.v. KX 16.2.0.0

 • rekeningnr optioneel gemaakt.

KX 16.2.0.0 versie (17 aug 2016). Wijzigingen t.o.v. KX 16.1.0.0

 • uniformeren ‘SoortPartij’ naar geheel kleine letters (overeenkomstig HDN 15). Gerelateerde condities zijn ook aangepast.
 • uitbreiding Ontvangercode, CodeKredietMij, ProvisieCodeMij
 • uitbreiding Bestedingsdoelen
 • velden SaldoBestaandeHyp, OorsprHoofdsom, BedragInschrijving, EigenWonSchuld
 • PartijNAWData/Telefoonnummer opgenomen in generiek bericht.

KX 16.1.0.0 versie (20 juli 2016). Wijzigingen t.o.v. KX 16.0.0.0

 • aanpassingen in landenlijst;
 • patronen aangepast voor de velden: telefoonnummer, Iban, e-mailadres;
 • aanpassing datatype veld: PostcodeWerkgever van AN9 naar het patroon voor Postcode.

 

LevenAanvraag

LX 18.2.8.0 versie (13 september 2018)

 • Toevoeging maatschappij specifiek veld VoorwaardelijkeEenmaligeUitkering’ binnen entiteit VerzekerdeBedragen

LX 18.2.7.0 versie (6 september 2018)

 • Correctie op foutieve waardes in waardenlijst CodeProductMij

LX 18.2.6.0 versie (23 augustus 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst CodeProductMij

LX 18.2.5.0 versie (26 juli 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst CodeProductMij

LX 18.2.4.0 versie (12 juli 2018)

 • Uitbreiding waardenlijst CodeProductMij

LX 18.2.3.0 versie (21 juni 2018)

 • Uitbreiding waardenlijsten OntvangerCode & Maatschappij

LX 18.2.2.0 versie (26 mei 2018)

 • Alle HDN18 wijzigingen Verzekeren vind u op https://www.hdn.nl//platform/#standaard/ketenproces-verzekeren/hdn-18

LX 17.0.9.0 versie (18 januari 2018)

 • Update waardenlijsten OntvangerCodeType & CodeProductMijType

LX 17.0.8.0 versie (28 december 2017)

 • Update waardenlijsten CodeProductMijType

LX 17.0.7.0 versie (14 december 2017)

 • Optionele Volgnummers toestaan

LX 17.0.6.0 versie (23 november 2017 )

 • Update waardenlijsten MaatschappijType, CodeProductMijType
 • Aanpassingen Lening/Leningdeel,  min. voorkomens 0 , max. voorkomens 9
 • Waardelijst CodeFinancieleDekkingType uitgebreid met Inkomensverzekering

LX 17.0.5.0 versie (26 oktober 2017)

 • Update waardenlijsten Maatschappij, OntvangerCode, CodeProductMij
 • Uitbreiding maatschappij specifiek Entiteit Lening met velden AankoopWoningJN, PasseerDt, HypotheekBedrag. En subentiteit LeningDeel met velden LeningDeelBedrag, RentePct, AflosVorm, DuurInMnd
 • Uitbreiding maatschappij specifiek Entiteit Object met velden MarktWaarde
 • Uitbreiding maatschappij specifiek Entiteit Tussenpersoon/Serviceprovider met veld ServiceProviderNr
 • Uitbreiding waardenlijst WachttijdInDagenType met 0 dagen

LX 17.0.4.0 versie (20 juli 2017)

 • Update waardenlijst Maatschappij

LX 17.0.3.0 versie (20 juli 2017)

 • Update waardenlijsten Maatschappij, OntvangerCode, CodeProductMij

LX 17.0.2.0 versie (20 juli 2017)

 • Update waardenlijsten Maatschappij, OntvangerCode, CodeProductMij

LX 17.0.1.0 versie (20 mei 2017). Klik hier voor het totaaloverzicht van HDN 17.

 • Wijzigingen t.o.v LX 17.0.0.0 – Update MaatschappijType, OntvangerCodeType, CodeProductMijType

LX 16.2.6.0 (2 febr 2017).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.2.5.0

 • Update CodeProductMijType

LX 16.2.5.0 (19 jan 2017).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.2.4.0

 • Uitbreiding met entiteit Geweigerd i.c.m. indicator GeweigerdJN onder Verzekeringnemer. Beide maatschappij specifiek.
 • Uitbreiding met entiteit Acceptatie met indicator StrafrechtelijkVerledenJN onder Verzekerde. Beide maatschappij specifiek.
 • Update OntvangerCode

LX 16.2.4.0 (29 dec 2016).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.2.3.0

 • Uitbreiding AndereOVR met AndereOVRBeeindigdJN waarmee aangegeven kan worden dat de lopende polis dan wel de lopende aanvraag wordt beëindigd met ingangsdatum van de nieuwe polis
 • Uitbreiding Verzekerde met WIADekkingJN
 • Update MaatschappijType

LX 16.2.3.0 (1 dec 2016).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.2.2.0

 • Update MaatschappijType

LX 16.2.2.0 (23 sept 2016).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.2.1.0

 • Update CodeProductMij
 • toevoeging maatschappij specifiek veld Werkgever in entiteit FinancieleDekking/Verzekerde waarmee i.g.v. een aanvraag van een woonlastenverzekering de werkgever kan worden gecontroleerd of het bedrijf al niet in faillissement of reorganisatie zit.

LX 16.2.1.0 (11 aug 2016).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.2.0.0

 • conditionele verplichting op ‘Verpanding als BancaireDekking/VerpandJN is waar’ is vervallen. BancaireDekking is geen onderdeel van generiek bericht;
 • Update PremieType met ’15 Risicopremie variabel’.

LX 16.2.0.0 (27 juli 2016).  Wijzigingen t.o.v. LX 16.1.0.0:

 • Update WachttijdInDagen;
 • patronen aangepast voor de velden: telefoonnummer, Iban, e-mailadres.

LX 16.1.0.0 versie (28 juni 2016). Wijzigingen t.o.v. LX 16.0.0.0:

 • Update tabel landtype;
 • toegevoegd veld datum ontbindende voorwaarden als mij specifiek;
 • LijfrenteClausule verwijderd uit generiek bericht;
 • RekenRentePct verwiijderd uit generiek bericht;
 • PercentageAnnuiteit toegevoegd aan generiek bericht;
 • CV toegevoegd aan PercentageAnnuiteit is verplicht als CodeUitkering heeft waarde (annuitair dalend);
 • aangepast datatype WachttijdInDagen (is waardenlijst geworden);
 • update waardenlijst met producten.