Verpanding

Uit diverse meldingen van hypotheekverstrekkers en verzekeraars blijkt dat er een grote uitdaging ligt in het juist verwerken van verpandingen voor verzekeringen gekoppeld aan een hypotheek. Om het huidige verpandingsproces efficiënter en effectiever te maken is het HDN project ‘Onderzoek verpanding’ gestart. Naast het onderzoek naar oplossingsmogelijkheden voor lange termijn, is ook de wens om op korte termijn knelpunten weg te nemen.

De eerste wijziging (d.d. november 2017) is gerelateerd aan twee problemen:

  1. Bij een hypotheekverstrekker is niet altijd bekend welke servicer welke ORV-verzekeringen behandeld. In geval van verpanding heeft dit tot gevolg dat communicatie tussen hypotheekverstrekker en verzekeraar niet goed verloopt (o.a. veel poststukken naar verkeerde partijen verstuurd) met de nodige onjuistheden (en dus risico’s) tot gevolg.
  2. Het is niet altijd bekend welke partij de risicodrager is als een servicer is opgegeven als risicodrager. Dit is wel van belang i.k.v. verpanding.

Deze eerste wijziging heeft als doel dit probleem op te lossen door expliciet onderscheid te maken tussen verzekeraars (= risicodrager) en servicers.

Huidige situatie
Wanneer sprake is van een verpande ORV bij een hypotheekaanvraag wordt in de AX de ORV meegegeven in FinancieleDekking. Naast het type verzekering (ORV) wordt de Maatschappij opgegeven. D.d. november 2017 is het zo dat de ene partij Maatschappij vult met de risicodrager (= verzekeraar) en de andere partij Maatschappij vult met de servicer (TAF, Callas, etc). Doel is deze verschillen weg te nemen.

Ketenafspraak Servicer

T.b.v. het onderscheid tussen risicodrager en servicer bij hypotheken wordt het veld Servicer binnen FinancieleDekking geïntroduceerd.  Hiermee kan expliciet onderscheid gemaakt worden tussen risicodragers (opgegeven in MaatschappijType) en  de eventueel bijbehorende Servicer (opgegeven in Servicer).

  • Binnen HDN17 wordt Servicer als maatschappij specifiek veld opgenomen.
  • De introductie van Servicer wordt per HDN18 zowel in de AX als in de LX voor-de-gehele-keten gelijke wijze opgenomen.
  • Met HDN 18 uit de lijst met maatschappijen verwijderd.

M.b.t. de inrichting vanaf HDN18:

  • Het veld FinancieleDekking/ MaatschappijType is een bestaand veld in generiek berichtschema en wordt altijd gevuld met de risicodrager (= verzekeraar). Servicers, die nu in de lijst maatschappijtype staan, worden verwijderd.
  • Het veld FinancieleDekking/Servicer wordt alleen conditioneel verplicht als de verzekeraar ‘Credit Life’ is. Verzekeringen met Credit Life als verzekeraar worden alleen via TAF of Callas aan de markt aangeboden. Zij kennen geen rechtstreeks kanaal.