Vernieuwing platform

Fit for the future
Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Voor het aanvraag-, acceptatie- en beheerproces van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten gebruiken HDN leden en gebruikers het HDN platform. Uit onderzoek blijkt dat het platform voldoet aan de eisen van veiligheid en betrouwbaarheid. Willen we in de toekomst nieuwe toepassingen doorvoeren, dan is de huidige opzet van het platform minder geschikt. Daarom is in samenwerking met Green Rock Consulting een project gestart om het HDN platform toekomstvast te vernieuwen. Zo zijn we klaar voor de toekomst.

Planning

Fase 1 – Analyse huidige situatie –  April 2018


  • Via workshops met leden, gebruikers en de echte kenners zijn eisen en wensen voor beheer, security, processen en techniek in kaart gebracht.

 

Fase 2 – Leverancier- en platformselectie – Juni 2019


  • Uit een lijst met leveranciers, samengesteld door HDN stakeholders, zijn de beste 15 kandidaten aangeschreven en uitgenodigd een voorstel uit te brengen.
  • De voorstellen van leveranciers worden beoordeeld aan de hand het programma van eisen, referenties, project aanpak en prijsstelling. Aan de hand hiervan ontstaat er een top 3.
  • De gekwalificeerde top 3 leveranciers geven een demo.
  • De leverancier waar de keuze op valt maakt een werkend voorbeeld van de voorgestelde oplossing. Bij positief resultaat volgt fase 3.

 

Fase 3 – Analyse / bouw / test – December 2019


  • Wanneer de oplossing is gebouwd volgt een ketentest waarna we al dan niet overgaan tot fase 4.

 

Fase 4 – Implementatie – 2020


  • Samen met leden en gebruikers wordt een implementatietraject opgesteld en uitgevoerd.

 

Toelichting
De leden en gebruikers van HDN hebben eisen en wensen ingebracht voor de vernieuwing van het platform. Zo moeten de huidige functionaliteiten ten minste ook beschikbaar zijn in het nieuwe platform en moet er rekening worden gehouden met de wensen die er zijn voor de toekomst. De voorstellen worden beoordeeld aan de hand van een vooraf vastgesteld beoordelingsraamwerk. Op dit moment bouwt HDN samen met de voorlopig gekozen leverancier voor de vernieuwing van het platform een werkend voorbeeld van de voorgestelde oplossing. Doorstaat het voorbeeld de tests, mede uitgevoerd door verschillende expertgroepen, dan gaat HDN over tot realisatie van de oplossing. Het streven is om eind 2019 een nieuw HDN platform beschikbaar te hebben. Hierna start de implementatiefase zodat iedereen ook echt met het vernieuwde platform kan gaan werken.

Meer informatie?
Bekijk de korte beschrijving van het project in de PowerPoint Algemene presentatie Vernieuwing Platform of neem contact op met Maurice van Os, maurice.vanos@greenrockconsulting.nl, 06-34740003.

Nieuwsfeed

IT Experts gezocht

26 februari 2019 - . Lees meer

Voorbeeldversie nieuw platform in de maak

31 januari 2019 - . Lees meer

Wie heeft de beste oplossing?

12 november 2018 - . Lees meer

Voorstellen voor vernieuwing platform onderweg

09 oktober 2018 - . Lees meer

HDN Fit for the Future

29 mei 2018 - . Lees meer