Nieuws:

Verduurzaming opgenomen in HDN Standaard

Nieuws
02 november 2020

Dit jaar is het sectorcollectief Duurzaam Wonen gestart. Dit initiatief wordt gesteund door een groot aantal partijen uit de hypotheekmarkt en heeft als doel om verduurzaming van de woning beter onder de aandacht te brengen bij consumenten. HDN draagt hier ook aan bij; onder andere door verduurzaming een eenduidige plaats te geven binnen de HDN Standaard.

De eerste wijzigingen, die zijn afgestemd met de HDN Community, voeren we door in de komende decemberrelease. Vanaf dat moment is het mogelijk om in de hypotheekaanvraag door te geven of verduurzaming van de woning in het adviesgesprek aan de orde is geweest, of er verduurzaming gaat plaatsvinden en zo ja, op welke wijze dit wordt gefinancierd. Op deze manier weet de geldverstrekker ook of er bijvoorbeeld een verruiming op de financieringslast kan worden toegepast, of dat er voor de consument toekomstige mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Echt iets om mee aan de slag te gaan!

Alle specificaties van de decemberrelease en de tijdslijnen vind je op onze website.