Nieuws:

Verdere inperking op maximale bestandsgrootte

Nieuws
07 april 2017

In navolging op de eerdere inperking van de maximale bestandsgrootte voor het documentenbericht (DX) naar 100MB per 13 februari 2017, volgt op 16 september een verdere inperking. Daarmee breekt de tweede fase van het inperken van de maximale bestandsgrootte van de DX-berichten aan, conform overleg met de keten (Werkgroep Standaard).

Wat betekent deze aanpassing?
Bestanden groter dan 50MB kunnen niet meer verzonden worden. Adviseurs waarvan het adviespakket dit geactiveerd heeft, zullen hier direct een statusbericht (SX) over ontvangen en kunnen een kleiner bestand opnieuw verzenden.

Verder geldt nog steeds: om vertragingen in de verwerking bij de ontvanger te voorkomen, adviseert HDN geen documenten boven 25MB te verzenden.