Nieuws: HDN maand-/kwartaal-/jaaroverzicht

Verbouwers op kop in hypotheekmarkt

Nieuws
01 Juni 2022

Utrecht – De maand mei zorgt met meer dan 42.000 hypotheekaanvragen dat de hypotheekmarkt verder afkoelt na de piek in aanvragen in februari (72.351 aanvragen). Het aantal aanvragen in de afgelopen maand ligt 14% lager dan in mei 2021 toen er 48.912 aanvragen werden gedaan. Opvallend is dat de oversluiters, die de hypotheekmarkt al sinds augustus 2019 aanvoeren, hun koppositie hebben afgestaan aan de verbouwers. Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Effecten rentestijging zichtbaar in alle HDN klantprofielen*
De eerste maanden van 2022 zijn de hypotheekrentes gestegen. Dit heeft invloed gehad op het aantal hypotheekaanvragen. In februari en maart piekte het aantal aanvragen naar ongekende hoogte omdat veel mensen hun hypotheek zo snel mogelijk wilden oversluiten voor een nog zo laag mogelijke rente. Nu de rentestijgingen afvlakken, zien wij daar in mei ook effecten van terug op de hypotheekmarkt.

Sterke daling oversluiters en gepensioneerden
De oversluiter en gepensioneerde hebben duidelijk hun slag geslagen en trekken zich nu terug. Met respectievelijk 6.300 en 3.500 hypotheekaanvragen in mei zijn deze klantprofielen gedaald met 69% in vergelijking met recordmaand februari 2022 en 36% ten opzichte van mei 2021. De eerste plek is ingenomen door de verbouwers, met circa 8.900 aanvragen in mei.

Aantal hypotheekaanvragen per HDN Klantprofiel per maand:

Consumenten kiezen voor kortere looptijd hypotheek
Ook zien we dat consumenten nu voor kortere rentevaste periodes kiezen. De gemiddelde rentevaste periode bedroeg in mei 2021 nog 19,9 jaar waarbij 57% van de leningdelen 20 jaar werd vastgezet. In mei 2022 zien wij een daling naar 17,2 jaar en wordt nog maar 39% van de leningdelen 20 jaar vastgezet. Met een kortere rentevaste periode zijn de maandlasten voor de hypotheek lager. Consumenten kiezen daarom nu weer vaker voor een rentevaste periode van 10 en 15 jaar waarmee zij de rentestijging compenseren.

Gemiddelde inkomen hypotheekaanvragers stijgt
Het gemiddelde inkomen zag HDN over alle klantprofielen stijgen. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor lonen stijgen. De gemiddelde LTI (Loan to Income), is met 0,2 gedaald naar 3,6. in vergelijking met mei 2021.

Daling gemiddelde hypotheeksom bij doorstromers
Opvallend is dat bij een aantal klantprofielen de aangevraagde hypotheeksom is gedaald. Zo vroegen gepensioneerden, die in de meeste gevallen hun hypotheek oversluiten, 18% minder hypotheek aan, circa € 140.000, waar dit in mei 2021 nog € 172.000,- was. De gemiddelde hypotheeksom van de oversluiter daalde 13% naar € 213.801,-.

In de kopersmarkt zien wij een tweedeling onder de klantprofielen. Onder de doorstromers (opstromer, doorstromer NHG en ondernemer), is het hypotheekbedrag gelijk gebleven of licht gedaald (<3%) ten opzichte van mei 2021. De hypotheeksom bij de drie startersprofielen (starter jong/stabiel/hoogsegment) is in vergelijking met mei 2021 juist gestegen met 6% naar € 291.000,-.

Geconcludeerd kan worden dat de doorstromers bereid zijn minder te (over)bieden voor een woning, daar waar er nog krapte blijft voor de starter.

*
HDN hanteert sinds 2019 10 klantprofielen. Dit onderscheid is gemaakt om beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen in bepaalde groepen. De hypotheekaanvragen worden op basis van tientallen kenmerken toegewezen aan het profiel waar zij de meeste overeenkomsten mee hebben. Hierbij worden de volgende profielen onderscheiden:

 • Doorstromer NHG: gebruikt een hypotheek met NHG om te verhuizen naar een tweede woning.
 • Gepensioneerde: is gemiddeld een stuk ouder en beschikt over een inkomen uit pensioen of uitkering.
 • Onbekend: aanvragen die vanwege incomplete of incorrecte gegevens niet aan een profiel toegewezen kunnen worden.
 • Ondernemer aankoop: heeft een zelfstandig inkomen of inkomen uit onderneming. Relatief hoog hypotheekbedrag en woningwaarde.
 • Opstromer: koopt een bestaande woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
 • Opstromer nieuwbouw: koopt een nieuwbouw woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
 • Oversluiter: sluit bestaande hypotheek over, veelal bij een andere geldverstrekker.
 • Starter hoog segment: starter die voor het eerst de (koop)woningmarkt betreedt. Met name gekenmerkt door een relatief hoog inkomen en hypotheekbedrag (gemiddeld ongeveer €350.000).
 • Starter jong: relatief jong en met een complex, vaak flexibel, inkomen. Laag hypotheekbedrag (met NHG) en lage woningwaarde.
 • Starter stabiel: ‘oudere’ starter (gemiddeld 35 jaar) die voor zekerheid kiest: vast inkomen, hypotheek met NHG, relatief goedkope woning.
 • Verbouwer: veelal onderhandse hypotheken met zeer lage LTI en LTV.
Kentering hypotheekmarkt in 2022

09 januari 2023 - . Lees meer

Hypotheek aanvragen december vergelijkbaar met november

02 januari 2023 - . Lees meer

November: daling hypotheekmarkt zet door

01 december 2022 - . Lees meer

Flinke krimp hypotheekmarkt in oktober

01 november 2022 - . Lees meer

Stijging hypotheekaanvragen voor kopen van een woning

04 oktober 2022 - . Lees meer

Hypotheekmarkt trekt aan in september

03 oktober 2022 - . Lees meer

Hypotheekmarkt terug naar niveau 2018

01 september 2022 - . Lees meer

Forse krimp hypotheekmarkt in juli

02 augustus 2022 - . Lees meer

Hypotheekmarkt krimpt na explosief eerste kwartaal

05 Juli 2022 - . Lees meer

Hypotheekmarkt koelt in april iets af

02 mei 2022 - . Lees meer

Niet-kopersmarkt piekt door aangekondigde renteverhoging

05 april 2022 - . Lees meer

Hypotheekrente stijging zorgt voor massale toestroom in hypotheekaanvragen

02 maart 2022 - . Lees meer

Drukte hypotheekmarkt houdt ook in het nieuwe jaar aan 

02 februari 2022 - . Lees meer

Record aantal hypotheken ondanks forse krimp kopersmarkt

06 januari 2022 - . Lees meer

Historisch veel hypotheekaanvragen in december

03 januari 2022 - . Lees meer

60 plussers sluiten hypotheek over in oktober

01 november 2021 - . Lees meer

Steeds minder hypotheekaanvragen voor aankoop woning

07 oktober 2021 - . Lees meer

Oversluiter blijft dominant op hypotheekmarkt in augustus

10 september 2021 - . Lees meer

Daling aantal hypotheekaanvragen voor kopen woning zet door in tweede kwartaal

06 Juli 2021 - . Lees meer

Lichte tempering hypotheekmarkt in mei

07 Juni 2021 - . Lees meer

Afname aantal hypotheekaanvragen voor kopen woning

08 april 2021 - . Lees meer

Particuliere hypotheekmarkt in 2020 € 104 miljard

23 maart 2021 - . Lees meer

Aantal hypotheekaanvragen februari piekt door oversluiter

01 maart 2021 - . Lees meer

Hypotheek aanvragen stabiel in januari

01 februari 2021 - . Lees meer

2020; het jaar van records op de hypotheekmarkt

07 januari 2021 - . Lees meer

Hypotheekmarkt maakt eindspurt in december

04 januari 2021 - . Lees meer

Hypotheekmarkt dendert door in november

01 december 2020 - . Lees meer

Hypotheekmarkt gaat vierde kwartaal goed van start

02 november 2020 - . Lees meer

Hypotheekmarkt groeit door, ook na eerste Coronagolf

05 oktober 2020 - . Lees meer

Hypotheekmarkt normaliseert in augustus

01 september 2020 - . Lees meer

Corona of niet; hypotheekaanvragen blijven stijgen

06 Juli 2020 - . Lees meer

Hypotheekaanvragen nog steeds op recordhoogte

02 Juni 2020 - . Lees meer

Consumenten sluiten in eerste kwartaal 2020 hypotheek over

06 april 2020 - . Lees meer

Hypotheek aanvragen stijgen door coronacrisis

01 april 2020 - . Lees meer

HDN Jaaroverzicht 2019

13 januari 2020 - . Lees meer

HDN Kwartaalcijfers hypotheekmarkt Q3 2019

03 oktober 2019 - . Lees meer

Meeste hypotheekaanvragen
sinds vijf jaar

29 Juli 2019 - . Lees meer

Een goed eerste kwartaal 2019

04 april 2019 - . Lees meer

Jaaroverzicht 2018

16 januari 2019 - . Lees meer

HDN derde kwartaaloverzicht 2018

03 oktober 2018 - . Lees meer

HDN tweede kwartaaloverzicht 2018

09 Juli 2018 - . Lees meer

HDN Eerste kwartaaloverzicht 2018

10 april 2018 - . Lees meer

HDN Jaaroverzicht 2017

25 januari 2018 - . Lees meer