Nieuws:

Vastgoedsector aan de slag met afsprakenstelsel voor digitale communicatie

Nieuws
17 september 2021
Een digitale koopovereenkomst, dat is het eerste resultaat van de afspraken die de vastgoedsector heeft gemaakt binnen samenwerkingsverband Zorgeloos Vastgoed. Donderdag 16 september heeft Eric Jan van Kempen, Directeur Generaal Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het afsprakenstelstel Zorgeloos Vastgoed in ontvangst genomen. HDN is een van de intiatiefnemers van Zorgeloos Vastgoed.

Meer gemak en duidelijkheid
Het kopen en verkopen van een huis brengt veel met zich mee. De koper moet veel gegevens aanleveren aan diverse partijen, vaak nog op papier. Zorgeloos Vastgoed zorgt ervoor dat kopers en verkopers veilig, efficiënt en accuraat digitaal informatie kunnen uitwisselen met andere partijen. Van makelaar tot financieel adviseur, van geldverstrekker tot notaris.

Eerste toepassing van start
Nu alle afspraken op papier staan, gaan marktpartijen aan de slag. Zij digitaliseren de koopovereenkomst volgens de afspraken waardoor kopers en verkopers de gegevens branchebreed kunnen delen. Zo houdt de consument overzicht en grip en hoeft het document niet meer steeds te worden gekopieerd en rondgestuurd.

Directeur Generaal van het Ministerie van BZK, Eric Jan van Kempen, was dan ook verheugd het afsprakenstelsel in ontvangst te kunnen nemen: “De sector heeft hiermee niet alleen een belangrijke stap gezet om het kopen van een woning makkelijker, betrouwbaarder en transparanter te maken, maar de aanpak past ook heel goed bij de ambitie van de minister van BZK om burgers meer regie over de uitwisseling van zijn persoonlijke data te geven.”

Meedoen
Partijen binnen de vastgoedsector zijn van harte uitgenodigd om bij te dragen aan het Zorgeloos Vastgoedstelsel en toepassingen te testen/implementeren. Kijk voor meer informatie op www.zorgeloosvastgoed.nl .