Nieuws: Vernieuwing platform

Vacature expertgroep security

Nieuws
02 december 2019

Aanleiding
Na een uitgebreid RFI / RFP proces is begin dit jaar een keuze gemaakt voor de leverancier van het nieuwe HDN platform. Na alle voorbereidingen is de bouw gestart en kunnen we naar verwachting begin 2020 geleidelijk over op het nieuwe platform. Tijdens het project is op diverse fronten input gevraagd aan de leden van HDN tijdens de ALV, via workshops, informatiesessies, werkgroepen en twee expertgroepen:

• Expertgroep techniek
• Expertgroep testen / processen

Rondom het onderwerp ‘security’ is tot nu toe steeds input gevraagd aan de werkgroep Compliance & Security. Inmiddels leeft de behoefte om met een kleine groep experts regelmatig afstemming te hebben. Daarom willen we de expertgroep security starten.

Rol expertgroep
De expertgroep heeft een consulterende, toetsende en adviserende rol op vraagstukken op het gebied van IT security en hieraan gerelateerde compliance onderwerpen. De input van de expertgroep wordt ingebracht in de stuurgroep van het nieuwe platform. Eventuele besluiten worden genomen door de directie.

Te verwachten capaciteitsclaim
De expertgroep overlegt in principe elke 2 weken, veelal via telefonische meetings van 1 à 1,5 uur. Indien het onderwerp dit vereist, dan vindt er overleg plaats bij HDN in Utrecht. Eventuele documenten worden ruim voor het overleg toegestuurd.

Aanmeldingen
Ben je HDN lid of gebruiker en wil je bijdragen aan een effectief, toekomstvast en veilig HDN Platform? Meld je dan aan voor de expertgroep security door een mail te sturen naar Peter de Raadt, pderaadt@hdn.nl

Samen werken aan meer efficiëntie in de financiële keten
HDN is een vereniging die haar werk voor de keten goed kan uitvoeren door de ondersteuning die zij ontvangt van haar stakeholders. Deze wijze van samenwerken vormt de kracht en het bestaansrecht van onze vereniging. We doen met de vraag voor een expert op het gebied van IT-security een beroep op jullie organisatie om een steentje bij te dragen aan verdere professionalisering en optimalisatie van de dienstverlening van de vereniging aan haar leden en gebruikers.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

20% van HDN berichtenverkeer via API koppeling

16 december 2020 - . Lees meer

Link Asset Services over op API technologie

27 november 2020 - . Lees meer

Drie organisaties aangesloten op API technologie

02 november 2020 - . Lees meer

‘Ons advies? Begin op tijd, nu dus!’

30 augustus 2020 - . Lees meer

HDN vernieuwt communicatie platform financiële dienstverlening

22 juni 2020 - . Lees meer

Zondag 21 juni gaat het vernieuwde HDN platform live!

16 juni 2020 - . Lees meer

1e stap livegang vernieuwd HDN platform succesvol

09 juni 2020 - . Lees meer

Alle HDN berichten via overloopserver

29 januari 2020 - . Lees meer

Stap in en meld je aan als early adaptor nieuw platform

02 december 2019 - . Lees meer

Activeer de automatische software update

28 november 2019 - . Lees meer

Ben jij al klaar voor de overgang naar het nieuwe platform?

01 november 2019 - . Lees meer

HDN Softwarerelease 7.1

08 oktober 2019 - . Lees meer

Vernieuwing HDN platform

01 oktober 2019 - . Lees meer

Bouw nieuw HDN platform gestart

28 augustus 2019 - . Lees meer

IT Experts gezocht

26 februari 2019 - . Lees meer

Voorbeeldversie nieuw platform in de maak

31 januari 2019 - . Lees meer

Wie heeft de beste oplossing?

12 november 2018 - . Lees meer

Voorstellen voor vernieuwing platform onderweg

09 oktober 2018 - . Lees meer

HDN Fit for the Future

29 mei 2018 - . Lees meer