Nieuws:

UWV Verzekeringsbericht uitgebreid

Steeds meer adviseurs, die via de geldverstrekkers uit de Handig! pilot aanhaken, gebruiken het SV bericht van het UWV in plaats van de werkgeversverklaring bij het aanvragen van een hypotheek. Om deze werkwijze verder te stroomlijnen is in het UWV Verzekeringsbericht een XML bijlage toegevoegd. Hierdoor kunnen ketenpartijen de gegevens (nog) makkelijker overnemen en gebruiken in hun systemen. De geldverstrekkers uit de pilot Handig! voeren de werkwijze op dit moment verder door. Het is de bedoeling dat het UWV bericht in de loop van 2018 bij nog meer geldverstrekkers is te gebruiken voor het aanvragen van een hypotheek.