Tussenpersoongegevens

 

De Mortgage Credit Directive (MCD) (ingang 14 juli 2016) stelt dat de tussenpersoon, waarmee de klant contact heeft, bekend moet zijn; ook bij de geldverstrekker. De werkwijze vóór de MCD week hiervan af: wanneer de aanvraag via een serviceprovider liep, werden de gegevens van de tussenpersoon (het klantcontact) overschreven met die van de serviceprovider. Dit is niet meer toegestaan met de introductie van MCD.

Na consultatie van de werkgroep komt de voorkeur naar voren om tussenpersoon (het klantcontact) ongemoeid te laten in TussenPersoon en de Serviceprovider toe te voegen in een aparte entiteit; de bestaande TweedeTussenPersoon wordt vervangen met entiteit ServiceProvider. Per 16.0 geldt de onderstaande richtlijn voor Tussenpersonen:

  • De voorkant (adviesapplicaties) vullen de entiteit TussenPersoon met de tussenpersoon waarmee de klant contact heeft;
  • De service providers laten de gegevens van de tussenpersoon ongemoeid (m.u.v. het TussenpersoonNr, zie update*) en voegen de eigen gegevens toe in de nieuwe entiteit ServiceProvider;
Velden Verplicht / optioneel  
Entiteit Tussenpersoon
RefContactPersoonData O Niet muteren.
Bedrijfsnaam V Niet muteren.
TussenpersoonNr V Overschrijf het nummer dat hier gevuld staat met het nummer waaronder deze Tussenpersoon bekend is bij de Geldverstrekker waar de aanvraag heen gaat.
AanvullendeVerzendwijze O Niet muteren.
TelefoonNrWerk V Niet muteren.
E-mailadres O Niet muteren.
TelefoonNrMobiel O Niet muteren.
AFMRegistratieNr V Niet muteren.
Internetadres O Niet muteren.
BeheerovereenkomstJN O Niet muteren.
Entiteit Serviceprovider
RefContactPersoonData O Optioneel te vullen.
ServiceProviderNaam V Vullen.
ServiceProviderNr V Vul hier het nummer waaronder de Serviceprovider bekend is bij de Geldverstrekker waar de aanraag heen gaat.
TelefoonNrWerk V Vullen.
TelefoonNrMobiel O Optioneel te vullen.
E-mailadres O Optioneel te vullen.
ServiceProviderAFMRegistratieNr V Vullen.
Internetadres O Optioneel te vullen.

In het geval dat een Geldverstrekker niet werkt met Tussenpersoon- Serviceprovidernummers kan in beide velden een dummy waarde gevuld worden.
In het geval dat een Geldverstrekker werkt met maar 1 aanstellingsnummer dan mag in beide velden dit aanstellingsnummer gevuld worden.

Wanneer meerdere partijen/ serviceproviders tussen het klantcontact en de geldverstrekkers binnen de keten aanwezig zijn overschrijft de serviceprovider de al aanwezige gegevens in de entiteit ServiceProvider. De geldverstrekker ontvangt zodoende altijd de partijgegevens waarvan de aanvraag wordt ontvangen.

* Update d.d. 21 maart 2017: in de Werkgroep Standaard is besloten dat het TussenpersoonNr in de entiteit Tussenperoon wél overschreven mag worden door de ServiceProvider.
Beargumentatie: het TussenpersoonNr is, in het geval de aanvraag via een ServiceProvider wordt verzonden, niet altijd bekend bij de Tussenpersoon, maar wel bij de ServiceProvider. Deze mag het door de Tussenpersoon gevulde TussenpersoonNr dus overschrijven met het nummer waaronder de betreffende Tussenpersoon bekend is bij de ontvanger van de aanvraag.