Tussenpersoon & Serviceprovider

Kredieten kent tussenpersonen en serviceproviders, waarvan tussenpersonen worden opgenomen in het KX-bericht. Hypotheken kent sinds de introductie van de Europese richtlijn MCD de richtlijn dat de tussenpersoon, waarmee de klant contact heeft of heeft gehad, aan het eind van de keten expliciet bekend moet zijn en teruggekoppeld in de offerte. Hiervoor is de volgende ketenafspraak in 2016 geïntroduceerd:

De entiteit Tussenpersoon moet gevuld worden met de gegevens van het klantcontact en deze gegevens mogen gedurende de keten niet overschreven worden. Serviceproviders kunnen hun gegevens kwijt/ toevoegen in de entiteit Serviceprovider.

Naar aanleiding van de wens van Kredietverstrekkers om binnen de keten de gegevens van het klantcontact te behouden t.b.v. provisie en de vraag van adviespakketten om dezelfde richtlijn als hypotheken toe te passen voor Kredieten, zal de ketenafspraak Tussenpersoon & Serviceproviders per HDN17 ook gelden voor Kredieten.