Triple A

Wat is Triple A
Triple A is een HDN project om te zorgen dat (persoonlijke) gegevens die via HDN worden verstuurd altijd herleidbaar zijn. Zodat we kunnen aantonen wie welke gegevens verzendt en/of ontvangt.

Waarom Triple A
Het uitwisselen van persoonlijke gegevens via allerlei devices is aan de orde van de dag. Belangrijk dat dit veilig gebeurt en informatie niet zomaar voor iedereen inzichtelijk is. Ook in de financiële keten.

  • Via het HDN platform worden veel (bijzondere) persoonlijke gegevens verzonden van en naar aanbieders. Daar willen en moeten we met de ingang van de AVG zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent onder andere dat het altijd duidelijk moet zijn wie namens wie welke aanvragen verzendt.

Als je gebruik wil maken van het HDN platform moet je beschikken over een certificaat.

  • In veel gevallen hebben softwareleveranciers het HDN certificaat voor het intermediair aangevraagd en in beheer. Hierdoor heb je als intermediair geen controle over het gebruik van je certificaat en is de herleidbaarheid van verzonden informatie lastig.

Daarom gaan we over naar een andere manier van aanvragen en beheren van het HDN-certificaat.

Wat verandert er precies?
Het intermediair wordt weer eigenaar van zijn toegang tot het HDN platform; het HDN certificaat. Zij bepaalt daarbij zelf met welke softwareleverancier de HDN software moet communiceren. Dit houdt in dat het intermediair de jaarlijkse HDN certificaatverlening zelf uitvoert en bepaalt met welke softwareleverancier de HDN software moet communiceren.

Er zijn daarbij twee keuzes:

  • Het intermediair keurt zelf iedere aanvraag die zij wil versturen digitaal goed
  • Het intermediair machtigt haar softwareleverancier om namens het intermediair aanvragen te versturen

Wanneer gaan we over op Triple A?
Niet iedereen gaat in 1 keer over op de geupdate versie van HDN. Dit gebeurt per softwareleverancier. Op deze manier verwachten we een soepele overgang waarbij iedereen in 2019 werkt volgens het nieuwe systeem.

Hoe verloopt de overgang op Triple A?
Om de aansluiting op HDN te wijzigen is een update van het systeem nodig. Updaten kost altijd wat tijd en moeite. De softwareleveranciers bereiden dit voor en geven aan wanneer het systeem klaar is voor de overgang. De overgang naar de nieuwe software moet het intermediair vervolgens zelf uitvoeren. Dit duurt niet lang en heeft geen invloed op lopende dossiers.

  1. Intermediairs ontvangen op het moment van migreren van de softwareleverancier een unieke HDN code (dit kan per email of in het systeem zijn)
  2. De overgang start wanneer het intermediair via die unieke HDN code naar de webpagina van HDN gaat waar de nieuwe ‘software’ staat
  3. Via een wizard installeert het intermediair de nieuwe software op het systeem waar zij in de toekomst de verlenging wil uitvoeren en geeft aan of zij zelf iedere aanvraag wil goedkeuren of dat zij de softwareleverancier hiervoor machtigt

Meer weten?
Download de Triple A Informatie folder
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de HDN Helpdesk, helpdesk@hdn.nl – 0182 750585

Nieuwsfeed

De rollercoaster die Triple A heet

25 maart 2019 - . Lees meer

Aanvragen en beheren HDN-certificaat verandert

09 juli 2018 - . Lees meer