TRENDS

Wij volgen de trends actief en toetsen deze structureel bij onze stakeholders. Hierdoor borgen wij dat onze standaarden en technieken goed blijven aansluiten op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. Wij signaleren de volgende trends.

in de markt

 in consumentengedrag

in technologie

De trends in de woning- en hypotheekmarkt zijn van directe invloed op het
aantal hypotheken dat wordt aangepast of afgesloten.

 • Beperkte groei in woning- en hypotheekmarkt

  Het aanbod van koopwoningen is flink geslonken, vooral in de Randstad. De vraag is dan ook groter dan het aanbod. Omdat de huurmarkt onvoldoende alternatief biedt, is de verwachting dat de woningschaarste voorlopig zal aanhouden. Hierdoor zal het aantal nieuwe hypotheken maar beperkt groeien. Tegelijkertijd droogt de oversluitmarkt op omdat veel consumenten hun rentevaste periode inmiddels lang hebben vastgezet tegen een lage rente. Ondanks de volatiele markt en het bijzondere politieke klimaat, worden voorlopig geen grote rente- stijgingen verwacht.

 • De invloed van wet- en regelgeving is groot

  De invloed van de Europese en Nederlandse wetgeving neemt toe. Dit heeft direct gevolgen voor de maximale hypotheekverstrekking, zowel op de waarde van het onderpand als op inkomen.

   

  De PSD2-wetgeving kan een versnelling aanbrengen in het delen van consumentendata en de snelheid waarmee aanbieders hun klanten en adviseurs duidelijkheid kunnen geven. Dit heeft ook direct invloed op privacywetgeving.
  De branche staat dan ook voor de uitdaging om gemak, versnelling en kostenverlaging in het proces te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van
  het vertrouwen en het wettelijke (privacy)kader.

 • Er komen nieuwe producten en afsluitmogelijkheden

  Nieuwe, gemengde financieringsvormen doen hun intrede in de hypotheekmarkt, zoals combinaties van traditionele hypotheken met kredieten en/of crowdfunding. Aanbieders ontwikkelen ook speciale producten voor specifieke doelgroepen, zoals ZZP-ers, MKB-ers en senioren. Samen met adviseurs en  serviceorganisaties bieden ze consumenten steeds meer mogelijkheden om producten (volledig of geholpen) zelfstandig af te sluiten.

   

   

Consumenten willen snel duidelijkheid over hun situatie. Die basisbehoefte is er altijd geweest. Maar met alle technologische ontwikkelingen veranderen ook de verwachtingen op dit gebied enorm.

 • De verwachtingen zijn hoog

  Consumenten verwachten dat zij zelf kunnen bepalen in welke situatie zij met een adviseur of productaanbieder communiceren en welke middelen zij hiervoor inzetten. Zij verwachten dat betrokken partijen goed op de hoogte zijn van hun actuele situatie. Proactieve dienstverlening wordt gewaardeerd, mits relevant voor hun persoonlijke situatie. En zonder dat dit doorslaat naar bemoeizucht.

 • Data wordt gedeeld

  Consumenten worden steeds kritischer als het gaat om de data die van hen gevraagd wordt. Ze willen weten of de wijze van delen veilig is en wat de betrokken organisaties met die data doen. Consumenten zijn bereid om (het liefst eenmalig) digitaal data te delen als daar iets voor hen tegenover staat. Denk aan een persoonlijk aanbod, sneller duidelijkheid over hun situatie en/of een financieel voordeel.

 • Nieuwe kanalen en bedieningsconcepten

  Consumenten willen zo kort mogelijk in onzekerheid zitten en verwachten een gemakkelijk en efficiënt proces. Zij ervaren steeds meer de mogelijkheden van apps en platformen in algemene zin en verwachten hiervan steeds meer terug te zien in het hypotheekproces. Hierdoor kunnen zij steeds meer zelf regelen en invloed uitoefenen op de snelheid en het gemak waarmee zij de gewenste duidelijkheid kunnen krijgen over hun situatie.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden tal van mogelijkheden om processen en dienstverlening efficiënter in te richten. De uitdaging is om hier als branche succesvol op in te spelen.

 • Standaarden blijven noodzakelijk

  In het oerwoud van de vele softwarepakketten, platformen, mid- en backoffices blijven standaarden noodzakelijk. Goede standaarden faciliteren een efficiënte werkwijze voor onze stakeholders en verlagen de kosten in de keten. De communicatietechnieken om deze standaarden met elkaar uit te wisselen zijn volop in de beweging. Daar ligt één van onze belangrijkste uitdagingen: welke technieken vormen de toekomstige non-concurrentiële basis om als branche succesvol samen te blijven werken?

 • Nieuwe consumentenstandaarden zijn noodzakelijk

  De ontwikkeling rondom het delen van data door consumenten, vraagt om nieuwe standaarden. Denk aan standaarden voor het verzamelen van relevante consumentengegevens, die consumenten op hun beurt weer kunnen delen met dienstverleners. Of het identificeren van consumenten, waarmee zij ook digitale handtekeningen kunnen zetten en autorisaties kunnen geven. Hiermee hangt de trend samen van het loggen en volgen van data. Hierdoor wordt transparant vastgelegd welke organisatie van welke consument en wanneer, toestemming heeft gekregen om bepaalde data op te vragen. Ook wordt gelogd en gevolgd wat die organisatie vervolgens met die data doet.

 • wij innoveren

  Er ontstaan nieuwe technieken om onze standaarden door onze stakeholders met elkaar te laten uitwisselen. Er vinden diverse experimenten met API netwerken en Blockchain in de financiële dienstverlening plaats. Maar ook ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie, zelflerende systemen en internet of things bieden ons legio mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren.