Een strategie voor en door onze stakeholders

De ontwikkelingen in de financiële dienstverlening gaan snel. Consumenten verwachten steeds meer gemak en lagere kosten bij het afsluiten van financiële producten. Onze stakeholders willen hierop inspelen door nieuwe, gebruiksvriendelijke bedieningsconcepten te ontwikkelen en processen sneller en efficiënter in te richten. HDN deelt deze ambities en neemt hierbij graag het voortouw. Als coöperatieve vereniging zetten wij ons in om de digitale communicatie tussen consument, adviseur en productaanbieders optimaal te faciliteren met de juiste standaarden en de beste technologie.

 

Periodiek herijken wij onze gezamenlijke ambities. Daarom hebben wij diverse organisaties uit de markt, zowel binnen als buiten onze eigen gelederen,
gevraagd hun visie op financiële dienstverlening en alle nieuwe technologische ontwikkelingen met ons te delen. Ook hebben wij onze stakeholders verzocht
aan te geven wat zij in de komende vier jaar van ons verwachten.

 

Hieronder zie je bij wie en hoe wij de informatie hebben verkregen.