Projecten waarmee
we invulling geven aan onze ambities

Onze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambities. Bij vrijwel alle projecten betrekken wij onze stakeholders. Zij committeren zich ook aan de implementatie van de uitkomst van het project. Zo borgen wij dat de uitkomst goed op de praktijk aansluit en ook daadwerkelijk door onze stakeholders wordt gebruikt. Vervolgens vinden implementatie-activiteiten plaats om onze overige stakeholders ook van deze uitkomst gebruik te laten maken. In de laatste fase wordt de uitkomst ‘in beheer’ genomen en zorgt HDN met de betrokken werkgroep voor het beheer en de doorontwikkeling hiervan.

lopende projecten

geplande projecten

Wij herijken ieder kwartaal onze projecten. Wij beoordelen de projecten op impact, benodigde capaciteit en resultaat.

Bekijk projecten

De geplande projecten worden binnenkort opgenomen in een longlist van concrete projecten die wij de komende jaren willen oppakken. Als de markt hiertoe aanleiding geeft, kunnen wij nieuwe projecten aan deze longlist toevoegen of geplande projecten verwijderen.