business continuïteit

beheer bestaande klanten

gevalideerde brondata

beveiliging en privacy

consumentenstandaarden

stakeholdermanagement

HDN Governance

business partners en leveranciers

Risk & Compliance

Regierol HDN

Communicatie

Vier ambities
voor de komende vier jaar

Het beheren en ontwikkelen van standaarden en communicatietechnieken blijft onze ruggengraat. Wij en onze stakeholders zien dan ook geen aanleiding om onze ambities rigoureus bij te stellen. Wel moeten we inspelen op de trends en innovaties die de dienstverlening van onze stakeholders de komende jaren beïnvloeden.

Eén van onze belangrijkste uitdagingen is om goed in te kunnen inspelen op de processen, bedieningsmodellen
en technologieën die onze stakeholders in de toekomst gaan gebruiken. Ons uitgangspunt is hierbij altijd om op non-concurrentiële basis samen te werken in de branche. Het is onze ambitie om samen met onze stakeholders
een breed gedragen visie én antwoord te hebben op de toekomst.

De combinatie van het beheren en doorontwikkelen van onze standaarden en technieken is en blijft de ruggengraat van HDN. Wij zijn begin jaren negentig opgericht om vanuit de non-concurrentiële samenwerking tussen onze stakeholders de kwaliteit en efficiency in de keten doorlopend te verbeteren. Het grootste deel van onze activiteiten is hierop gericht.

Onze coöperatieve structuur draagt enorm bij aan de non-concurrentiële samenwerking in - én buiten - onze branche. Wij hebben geen winstoogmerk en realiseren standaarden en technieken die voor al onze stakeholders beschikbaar zijn. Ook de doorvertaling van wetgeving naar de dienstverleningspraktijk vraagt om het bundelen van krachten en initiatieven. Gezamenlijk lobbyen en draagvlak creëren onder alle stakeholders is van essentieel belang om onze ambities te kunnen realiseren.

HDN is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Vrijwel alle distributiepartijen, aanbieders en serviceorganisaties zijn aangesloten op HDN en zij zijn zeer tevreden over onze dienstverlening. Om de razendsnelle ontwikkelingen in onze branche goed aan te kunnen, is het van belang om als organisatie verder te professionaliseren en nu te consolideren.

zelfwerkzaamheid consument

aansluiting met andere systemen

platformen en portals

nieuwe bedieningsmodellen en producten

Visie én
antwoord
hebben
op de
toekomst

Krachten bundelen op
alle
niveaus

Kwaliteit
en efficiency
in de
keten

Verder
groeien als professionele organisatie