Onderhoud en storingen:

Mogelijke vertraging op het HDN Platform

Onderhoud en storingen
21 juli 2022, 16:30 uur

Wij zien dat de performance van het berichtenverkeer de afgelopen week gestabiliseerd is naar het gebruikelijke niveau. Wij zijn nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak om hier mitigerende maatregelen op te kunnen nemen.

 

8 juli 2022, 10:30 uur

Op dit moment zien we dat berichten trager dan gebruikelijk worden verwerkt op het Platform, waardoor er sporadisch time-outs ontstaan. Wij onderzoeken de aard van de vertragingen.

Onze excuses voor het ongemak.