Statusmeldingen Hypotheken (definitief)

{Update 24 jan 28 febr 2019: definitieve versie gepubliceerd. Versiebeheer van deze ketenafspraak is onderaan deze pagina terug te vinden}


Statusmeldingen Hypotheken

Per HDN 19 geldt de hernieuwde ketenafspraak Statusmeldingen Hypotheken. De ketenafspraak bestaat uit een procesflow en detailbeschrijvingen, welke in combinatie van elkaar gelezen moeten worden.

{Update 24 jan 28 febr 2019: onderstaande procesflow aangepast (zie versiebeheer onderaan deze pagina}

 

De volgende statusmeldingen zijn gedefinieerd voor de happy flow:

 • SX 09 Ontvangstbevestiging
 • SX 10 Offerte aanvraag in behandeling genomen
 • SX 22 Renteaanbod verzonden (indien renteaanbod wordt gedaan)
 • SX 12 Wacht op (aanvullende) stukken
 • SX 04 Dossier te acceptatie
 • SX 23 Bindende offerte verzonden
 • SX 05 Dossier finaal akkoord
 • SX 26 Gelden worden uitbetaald {Update 24 jan 2019: ‘Gelden zijn uitbetaald’ is aangepast naar ‘Gelden worden uitbetaald’. SX 21 vervangen door SX 26.}
 • SX 20 Lening in beheer

Voor communicatie bij procesafwijkingen zijn de volgende statusmeldingen gedefinieerd:

 • SX 14 Offerte aanvraag niet te verwerken
 • SX 24 Offerte aanvraag wordt aangepast door geldverstrekker of serviceprovider {Update 24 jan 28 febr 2019: verwerkende partij vervangen door ‘geldverstrekker of serviceprovider’}.
 • SX 11 Offerte aanvraag afgewezen
 • SX 01 Offertetermijn verloopt
 • SX 25 Offerte aanvraag technisch niet te verwerken
 • SX 16 Offerte aanvraag beëindigd, zie toelichting

{Update 24 jan 28 febr 2019: nieuwe versies van procesflow en detailbeschrijving beschikbaar}
De procesflow is hier te downloaden.
De detailbeschrijving is hier te downloaden.


Versiebeheer

Versie Aanpassingen t.o.v. vorige versie
28 febr 2019 Aanpassingen:
1. Omschrijving SX 24 is aangepast naar ‘Offerte aanvraag wordt aangepast door geldverstrekker of serviceprovider’.
2. Het is ook mogelijk na uitgifte van de bindende offerte (SX 23) aanvullende stukken op te vragen met SX 12 ‘Wacht op aanvullende stukken’. Hiermee is de flow uitgebreid.
Deze aanpassingen zijn beschikbaar in SX 19.0.0
24 jan 2019 Aanpassingen in procesflow:
1. SX 24: in naamgeving geldverstrekker vervangen door verwerkende partij.
2. Na SX10: zowel SX 14 als SX 24 kunnen verstuurd worden.
3. SX 21: Gelden zijn uitbetaald is aangepast naar SX 26 ‘Gelden worden uitbetaald’.Aanpassingen in detailbeschrijving:
1. Sheet 2 & 3: enkele zinnen in inleiding beter geformuleerd
2. Sheet 4: procesflow versie 24 jan 2019 opgenomen
3. Sheet 5: indeling i.k.v. leesbaarheid aangepast. SX 09 betekenis aangescherpt: expliciet benoemd dat het om een technische melding gaat en dat na ontvangst de aanvraag onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder valt. SX 10 betekenis aangescherpt: offerte/ leningnummer is verplicht.
4. Sheet 6: indeling i.k.v. leesbaarheid aangepast. SX 14 betekenis aangescherpt: melding kan zowel voor als na SX 10 worden verstuurd. De extra informatie van het intermeidiair moet via HDN worden aangeleverd. SX 24 naamgeving aangepast: i.p.v. geldverstrekker gaat het om verwerkende partij. Verder SX 24 kan zowel voor als na SX 10 worden verstuurd.
5. Sheet 7: geen aanpassingen
6. Sheet 8: deze sheet tussen gevoegd i.k.v. leesbaarheid. Oude sheet 8 is sheet 9 geworden.
7. Sheet 9: was sheet 8. SX 21 aangepast naar SX 26 ‘Gelden worden uitbetaald’.
8. Sheet 10 & 11: geen aanpassingenOm verschillende versies van specificaties te voorkomen is de detailbeschrijving (voorlopig) alleen beschikbaar in pdf (hier boven te downloaden).
20 dec 2018 1e versie gepubliceerd