Dé communicatiestandaard in de financiële sector

HDN faciliteert het aanvraag-, acceptatie- en beheerproces van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten. Dat doen wij onder andere door het ontwikkelen en beheren van de standaard voor veilige digitale communicatie in de financiële keten. Deze HDN taal komt tot stand via interactie en co-creatie met leden en gebruikers. De HDN stakeholders besparen hierdoor fors op hun bedrijfskosten, hun processen zijn efficiënt en hun klanten weten snel waar zij aan toe zijn. Om de kwaliteit en eenduidigheid van de standaard te waarborgen worden de leden en gebruikers jaarlijks gecertificeerd.

Zoek op trefwoord

Documenten

Lees

Externe bronnen

Lees

Hypotheken

Lees

Kredieten

Lees

Verzekeringen

Lees

Kalender

 • 30/11/2020 13:30 uur - 15:30 uur Werkgroep Verzekeren Online
 • 05/01/2021 10:00 uur - 14:00 uur Werkgroep Hypotheken Online
Bekijk alles

Nieuws

 • Link Asset Services over op API technologie Lees
 • Webinar Inkomensbepaling Loondienst Lees
 • Koopwoningmarkt schakelt ondanks Coronacrisis naar een hogere versnelling Lees
 • Drie organisaties aangesloten op API technologie Lees
Meer nieuws

Tijdslijnen

Tijdslijnen

HDN verbetert continu haar berichtstandaarden waarbij bestaande schema’s doorlopend worden gereviewed, waar nodig geoptimaliseerd en waarbij nieuwe marktontwikkelingen worden geïntegreerd in de standaard. Voor het doorvoeren van nieuwe versies hanteert HDN een vast tijdschema welke resulteert in een jaarlijks generieke release.

01-10-2020
Definitieve specificaties & publicatie datacatalogi
29-10-2020
Maatschappij-specifieke berichtschema's ter review
26-11-2020
Publicatie maatschappij-specifieke berichtschema's
17-12-2020
Ingangsdatum berichtschema’s HDN 20 Decemberrelease
08-12-2020
Uiterste aanleverdatum wijzigingsverzoeken
04-02-2021
Definitieve specificaties & publicatie datacatalogi
01-04-2021
Publicatie maatschappij-specifieke berichtschema's HDN 21
29-05-2021
Ingangsdatum berichtschema’s HDN 21
08-12-2020
Uiterste aanleverdatum wijzigingsverzoeken
04-03-2021
Definitieve specificaties & publicatie berichtschema's
29-05-2021
Ingangsdatum berichtschema’s HDN 21

Procesinformatie

Compliance en security

Certificering

Domein: Hypotheken

Domein: Kredieten

Domein: Verzekeren

Processen

Externe bronnen

 • Werkwijze Compliance

  Doel werkgroep
  Binnen de financiële dienstverlening gelden steeds meer en strengere wetten en regels ten aanzien van compliance en security. Daarbij hanteren ketenpartijen stringente richtlijnen om de veiligheid van hun dienstverlening te kunnen garanderen. Het HDN-verkeer is een belangrijke schakel in de hypotheekketen. Samen met ketenpartijen willen we ervoor zorgen dat de dienstverlening van HDN blijft voldoen aan de wetten, regels en richtlijnen die van toepassing zijn. Vandaar dat we hier een werkgroep voor hebben die bestaat uit vertegenwoordigers van HDN leden en gebruikers en die experts zijn op het gebied van compliance en security.

  Rol werkgroep
  De HDN werkgroepen bestaan uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van ketenpartijen en hebben een consulterende, toetsende en adviserende rol. Voor de werkgroep Compliance & Security gaat het om nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving, compliance, privacy, risicomanagement, leveranciers-management of IT security.

  Te verwachten capaciteitsclaim
  De werkgroep Compliance overlegt eens per kwartaal op een locatie centraal in het land. Afhankelijk van de behoefte kunnen er door de werkgroep aparte sub-sessies worden ingepland. Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvang je stukken om door te nemen. Voor ieder overleg is de besteding, inclusief voorbereiding, maximaal een dag. Afhankelijk van het onderwerp kan een werkgroeplid worden gevraagd om een document of agendapunt inhoudelijk te beoordelen of voor te bereiden.

  Planning bijeenkomsten 2020

  1. 5 maart 2020
  2. 4 juni 2020
  3. 3 september 2020
  4. 3 december 2020
versiewijzigingen