Nieuws:

Siegfried Janzen versterkt het HDN Beheer team

Nieuws
06 februari 2012

Siegfried Janzen heeft per 1 februari jl. de overstap gemaakt van een serviceprovider naar het HDN Beheer team. Siegfried houdt zich bij HDN Beheer vooral bezig met de doorontwikkeling van de HDN standaard en het platform in het algemeen en het juiste en optimale gebruik ervan door de HDN leden en gebruikers in het bijzonder. Zijn technische kennis, ervaring met HDN en kennis van de hypotheekmarkt vormen een goede aanvulling op het team. Tevens is Siegfried uitstekend in staat de brugfunctie tussen business en techniek te vervullen.

Siegfried was hiervoor onder andere werkzaam als HDN specialist bij een serviceprovider. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaal automatiseren van het hypotheekproces tussen het aangesloten intermediair en enkele tientallen aanbieders.