Updaten van schema’s

In de HDN configuratie dient de service CSE Schema Updater aan te staan.