Nieuws:

Samen nog meer mogelijk maken met brondata

Nieuws
10 mei 2022

Data delen binnen de hypotheekketen is de toekomst. Daar is de markt het over eens. Om het gebruik van brondata verder te brengen kwamen 10 mei vertegenwoordigers van partijen uit de financiële keten bij NHG in Utrecht bij elkaar. Van hypotheekadviseurs en softwareleveranciers tot servicers, service providers en geldverstrekkers. Het was een open dialoog over ambities, barrières en oplossingsrichtingen. Hiermee zetten we samen weer een stap naar het sneller, veiliger en documentloos aanvragen van een hypotheek.