ResponseOpBericht

Met ResponseOpBericht in de DocumentAanvraag moet de aanbieder het berichttype noemen op basis waarvan het dossier opgebouwd is. Aangezien Documentenverkeer alleen binnen de hypotheek- en kredietdossiers gebruikt wordt zal hier respectievelijk AX danwel KX vermeld moeten worden.

Update april 2017: een DocumentAanvraag bericht is altijd een reactie op een initieel aanvraagbericht. Omdat dit zowel een Offerteaanvraagbericht (AX) als een Kredietaanvraagbericht (KX) kan zijn is het veld ResponsOpBerichtType sinds HDN16 opgenomen in het DA bericht. Er bleek echter onduidelijkheid over het gebruik. Een DocumentAanvraag (DA) kan natuurlijk ook een reactie op een DocumentBericht (DX) zijn. Het doel van ResponseOpBericht is om het initiële berichtaanvraag mee te geven in het DA-bericht. Hiervoor is per DA 16.1.3.0 een conditie toegevoegd.  Met de nieuw gelegde conditie wordt technisch afgedwongen dat hier alleen de twee van toepassing zijnde aanvraagberichten kunnen worden opgegeven.