Roadmap Hypotheken

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie binnen de hypotheekketen wordt doorlopend de HDN Standaard verbeterd en geïnnoveerd. Hiervoor worden ketenafspraken gemaakt t.b.v. eenduidige terminologie en (proces) richtlijnen. De onderwerpen waarvan is geconstateerd deze te willen verbeteren zijn opgenomen op de HDN Standaard Roadmap. Onderstaande de roadmap voor Hypotheken, waarbij onderwerpen overlap kunnen hebben met Kredieten of Verzekeren. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Hypotheken zijn de details via de link te raadplegen.

Roadmap HDN Standaard
{Update mei 2019} De volgend onderwerpen staan op de roadmap voor HDN Standaard Hypotheken:

1e Globale selectie HDN 20 onderwerpen:
1. Wijzigingen tijdens lopende aanvragen
2. Fiscaliteit leningen & leningdelen
3. Arbeidsmarktscan
4. Dataminimalisatie modules Lening en Onderpand

Ook gewenst:
– Optimalisatie BSN en dataminimalisatie
– Optimalisatie Inkomensbepaling loondienst o.b.v. lessons learned
– Optimalisatie Inkomensverklaring ondernemer o.b.v. lessons learned
– Optimalisatie Buy to let / verhuurhypotheek
– Optimalisatie Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid (OHA) met mutatiebericht en informatieberichten.
– Tekstregels in berichten, is nu STP killer
– Gelijktrekken objecttypen in de keten
– Maatschappij specifieke patronen
– Type klant bepalen
– Dataminimalisatie (op verzoek per onderwerp)
– Optimalisatie Verplichtingen (on hold)