Roadmap Hypotheken

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie binnen de hypotheekketen wordt doorlopend de HDN Standaard verbeterd en geïnnoveerd. Hiervoor worden ketenafspraken gemaakt t.b.v. eenduidige terminologie en (proces) richtlijnen. De onderwerpen waarvan is geconstateerd deze te willen verbeteren zijn opgenomen op de HDN Standaard Roadmap. Onderstaande de roadmap voor Hypotheken, waarbij onderwerpen overlap kunnen hebben met Kredieten of Verzekeren. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Hypotheken zijn de details via de link te raadplegen.

Roadmap HDN Standaard
{Update juli 2018. In september 2018 worden de onderwerpen voor HDN 19 bekend}

De volgend onderwerpen staan op de roadmap voor HDN Standaard Hypotheken:
1. Zelfstandig Ondernemers – fase 2: inkomensverklaring ondernemers & optimalisatie gerelateerde documenten (klik hier voor details fase 1)
2. Beheerproces Hypotheken
3. Optimalisatie Statusmeldingen – fase 2 (klik hier voor details fase 1)
4. Implementatie fiscaal inwonerschap en CRS-formulier
5. Introductie einddatum i.p.v. duur in maanden binnen HDN Standaard
6. Implementatie Inkomensverklaring loondienst
7. Optimalisatie Tussenpersoonnummers in de keten
8. Wijzigingen op lopende aanvragen
9. Buy to let / verhuurhypotheek
10. Optimalisatie punten t.b.v. geautomatiseerd certificeren
11. Tekstregels in berichten
12. Gelijktrekken objecttypen in de keten
13. Maatschappij specifieke patronen
14. Type klant bepalen
15. Dataminimalisatie (op verzoek per onderwerp)
16. Optimalisatie Verplichtingen (on hold)