Roadmap Compliance

In 2018 zijn de volgende projecten afgerond:

 • AVG Ketenaanpak
 • AVG Compliant
 • AVG Data

Kijk voor een overzicht van de resultaten van deze projecten op de landingspagina AVG.

De projecten die voor 2019 op de planning staan:

 • Optimaliseren risicomanagement
 • Inrichten assurance-framework

Hiernaast worden de volgende kleinere onderwerpen in 2019 opgepakt:

Compliance & HDN Standaard

 • Impactbepaling HDN19
 • Impactbepaling consumentendata / externe bronnen
 • Communicatieplan compliance t.o.v. Standaard
 • Plan optimalisatie pro-actief dataminimalisatie & doelbinding in Standaard

Compliance & HDN Beheer

 • Onderzoeken wensen rapportages richting Leden & Gebruikers

Compliance & HDN Index

 • Onderzoeken wensen SLA HDN Index
 • Onderzoeken impact uitbreiding HDN Index

Wil je input leveren op één van deze onderwerpen? Wij maken graag gebruik van de kennis en expertise van onze leden en gebruikers, ook wanneer zij niet in de werkgroep aanwezig zijn. Neem contact op met Steve Bertens op sbertens@hdn.nl.