HDN 20

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie worden met HDN 20 wederom verschillende wijzigingen doorgevoerd in zowel de ketenafspraken als de onderliggende berichtschema’s. Onderstaand het overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen van de HDN Standaard. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd zijn de details via de link te raadplegen. Onderwerpen die nog niet definitief geaccordeerd zijn door de werkgroep, staan vermeld in het grijs.

Tijdslijnen

Voor alle generieke wijzigingen en de wijzigingen die betrekking hebben op Hypotheken, Verzekeren of Kredieten geldt dat uiterlijk donderdag 16 januari alle onderwerpen met hun specificaties op deze plek te raadplegen zullen zijn (publicatiedatum schema’s: 23 januari). Voor wat betreft de wijzigingen onder Processen geldt de uiterste datum van donderdag 20 februari (ook publicatiedatum schema’s)De volledige tijdslijnen zijn te raadplegen via deze link.


Generieke wijzigingen

1. Actualiseren waardelijst Landen
2. Opschonen niet-gebruikte velden
3. Optimalisatie Inkomensbepaling Loondienst

Hypotheken (AX, MX 20.0)

1. Verwijderen BSN uit aanvraagbericht
2. Aantal leningdelen ophogen van 9 naar 25
3. Actualiseren waardelijst Mutaties
4. Actualiseren waardelijst Verkoop onder voorwaarden constructie
5. Inrichting fiscale aftrekbaarheid voor lopende leningdelen gelijktrekken aan nieuwe leningdelen
6. Aanvullende ketenafspraak inrichting Arbeidsmarktscan
7. Inkomensverklaring Ondernemer: uitbreiding Rekenexperts
8. Inkomensverklaring Ondernemer: verwijderen BOInummer
9. NHG: introductie Overname SVn Starterslening
10. uit project (data via Consumenten Data Leveranciers): Gebruik PersoonsID en referentie naar Dataleveranciersentiteit

Verzekeren (LX 20.0)

1. Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
2. Aanscherping ketenafspraak t.a.v. het versturen van de bevestiging van medische acceptatie e/of de polis in een OX

Kredieten (KX 20.0)

1. Hernieuwd kredietproces

Processen (SX, OX, DA, DX 20.0)

Hypotheken
1. Acceptatiedatum niet verplicht als aanbod niet getekend hoeft te worden.
2. Optimalisatie geldigheidsdata en verlengen van een indicatief voorstel en/of offerte

Verzekeren
1. Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
2. Aanscherping ketenafspraak t.a.v. het versturen van de bevestiging van medische acceptatie e/of de polis in een OX