HDN 19 Kredieten

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie wordt met HDN 19 wederom eenduidige terminologie en ketenafspraken doorgevoerd voor Kredieten. Onderstaand het overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen van de HDN Standaard. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 19

De volgende onderwerpen zijn geselecteerd voor HDN 19 (ingangsdatum zaterdag 25 mei 2019):

M.b.t. Natuurlijk persoon
1. Correspondentienaam alleen toegestaan als deze afwijkt van geboortenaam
2. {Update 17 jan 2019} Juridische grondslag voor gebruik BSN ligt bij aanbieder. BSN hiermee maatschappij specifiek.

M.b.t. Onderneming
3. KvK en Rechtsvormen gelijk getrokken met gebruik bij Kamer van Koophandel

M.b.t. Onderhoud HDN Standaard
4. Update waardenlijst BerichtSoort, OntvangerCode en MaatschappijType

Deze lijst is per 17 januari 2019 definitief.