HDN 19 Hypotheken

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie wordt met HDN 19 wederom eenduidige terminologie en ketenafspraken doorgevoerd voor Hypotheken. Onderstaand het overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen van de HDN Standaard. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 19

HDN 19 (ingangsdatum zaterdag 25 mei 2019) bestaat voor hypotheken uit de volgende aanpassingen:

1. Hypotheekaanvraag (AX 19.0; zie onderstaand)
2. Statusmeldingen (SX 19.0, zie onderstaand)
3. Offertebericht (OX 19.0; zie onderstaand)
4. DocumentAanvraag & DocumentBericht (DA 19.0 & DX 19.0; zie hier)


Statusmeldingen (SX 19.0)

Hernieuwde ketenafspraak Statusmeldingen Hypotheken. {Update 28 febr 2019: zie voor versiebeheer onderaan pagina www.hdn.nl/statusmeldingen}


Offertebericht (OX 19.0)

{Update 28 febr 2019}

1. Per HDN 19 geldt dat de Geldigheidsdatum (OfferteData/GeldigheidsDt) altijd inclusief verlenging is. Dit veld mag niet wijzigen tot de verlengingsdatum is bereikt. De omschrijving van Geldigheidsdatum wordt aangepast naar ‘Uiterste datum waarop akte gepasseerd dient te zijn inclusief mogelijke verlenging’.
2. Het veld UitersteVerlengingsDt in entiteit OfferteData komt te vervallen.
Note: Het veld acceptatiedatum blijft gelijk.


Hypotheekaanvraag (AX 19.0)

M.b.t. Natuurlijk persoon
2. Correspondentienaam alleen toegestaan als deze afwijkt van geboortenaam

M.b.t. Hypotheekgever
3. Integratie CRS-formulier t.b.v. opgave fiscaal inwonerschap
15. {Update 17 jan 2019} Juridische grondslag voor gebruik BSN ligt bij aanbieder. BSN hiermee maatschappij specifiek.

M.b.t. Inkomsten
4. {Update 25 febr 2019Inkomensbepaling loondienst & UWV-verzekeringsbericht
5. Inkomensverklaring ondernemers
6. KvK en Rechtsvormen gelijk getrokken met gebruik bij Kamer van Koophandel
7. N.a.v. NHG 2019-1: LevensLoopPerJaar opgenomen in generiek berichtschema
Hier is het totaaloverzicht van inkomstentypen terug te vinden.

M.b.t. Object
8. Meerwerk & minderwerk: Meerwerk exclusief EBV bedrag. Minderwerk verrekenen met koopsom
9. Zelfbouw en opgave aantal aannemers
10. N.a.v. NHG 2019-1: GrondReedsInBezit inclusief condities en EnergieBespaarBudget (BedragKwaliteitsverbeteringEBB) opgenomen in generiek berichtschema.

M.b.t. Lening & Leningdelen
11. Introductie einddatum leningdeel additioneel op duur in maanden
12. Mate waarin leningdeel fiscaal aftrekbaar is
13. Notariskosten opgenomen in generiek berichtschema
14. {Update 21 jan 2019} Verhuurhypotheek / Buy to let hypotheek aan te vragen met behoud van huidige financiering (geen aflossing)

M.b.t. Hypotheken in beheer
15. Vernieuwde versie Mutatiebericht, gelijk getrokken met Offerteaanvraag

M.b.t.  Onderhoud Standaard
16. {Update 25 febr 2019HDN Onderhoud & verwijderen niet gebruikte velden