HDN 19 Documenten

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie wordt met HDN 19 wederom eenduidige terminologie en ketenafspraken doorgevoerd voor Documenten. Onderstaand het overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen van de HDN Standaard. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd zijn de details via de link te raadplegen.

De specificaties worden definitief per 28 februari 2019.

HDN 19

HDN 19 (ingangsdatum zaterdag 25 mei 2019) bevat de volgende aanpassingen voor documenten:

M.b.t. Documenttypes
1. In verband met de Inkomensbepaling loondienst wordt documenttype ‘260 UWV SV-Loon’ uitgefaseerd per HDN 20, en mag per HDN 19 niet meer worden opgevraagd. Hiervoor komt een nieuwe documenttype ‘263 UWV Verzekeringsbericht’. {Update 22 mrt 2019} Voor een soepele overgang van documenttype 260 naar 263 is het in de eerste maand na livegang van HDN 19 toegestaan om bij nieuwe dossiers documenttype 260 te gebruiken. Hiermee wordt ruimte gecreëerd in de systemen om voor een korte periode over te stappen naar 263.

M.b.t. Statusberichten
2. Hernieuwde ketenafspraak Statusmeldingen Hypotheken (per 24 jan 2019 definitief), deze heeft in beginsel vooral effect op statusberichten maar kan ook gevolgen hebben voor het documentenverkeer.

M.b.t. Persoonsgegevens
3. Correspondentienaam alleen toegestaan als deze afwijkt van geboortenaam.
4. Documenten niet meer verplicht persoonsgebonden wanneer een document de status ‘Vervallen’ heeft (nog in afwachting van akkoord werkgroep, update volgt 29 januari)