HDN 19.1 Verzekeren

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie wordt met HDN 19.1 wederom eenduidige terminologie en ketenafspraken doorgevoerd voor Verzekeren. Onderstaand het overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen van de HDN Standaard. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 19.1

HDN 19.1 (ingangsdatum donderdag 19 december 2019) bestaat voor hypotheken uit de volgende aanpassingen:

1. Hypotheekaanvraag (AX 19.1)
2. Offertebericht (OX 19.1, zie onderstaand)
3. DocumentAanvraag & DocumentBericht (DA 19.1 & DX 19.1)
4. Mutatiebericht (MX 19.1)
5. Verzekeringaanvraag (LX 19.1, zie onderstaand)
6. Kredietaanvraag (KX 19.1)

De tijdslijnen zijn in samenspraak met de Werkgroep Hypotheken bepaald en zijn hier terug te lezen. De specificaties voor de wijzigingen worden gefaseerd bekendgemaakt via onderstaande pagina.

Laatste update: 28 oktober 2019


Verzekeringsaanvraag (LX 19.1)

M.b.t. Aanvrager
1. {Update 12 sept 2019} Verwijderen BSN
2. {Update 24 sept 2019} Toevoegen nieuw type verblijfsvergunning aan Identificatie


Offertebericht (OX 19.1)

M.b.t. Kredietaanbieding
1. {Update 28 okt 2019} Maximaal aantal voorkomens van RisicoKlasse verhoogd van 9 naar 99