HDN 19.1 Hypotheken

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie wordt met HDN 19.1 wederom eenduidige terminologie en ketenafspraken doorgevoerd voor Hypotheken. Onderstaand het overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen van de HDN Standaard. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 19.1

HDN 19.1 (ingangsdatum donderdag 19 december 2019) bestaat voor hypotheken uit de volgende aanpassingen:

1. Hypotheekaanvraag (AX 19.3, zie onderstaand)
2. Offertebericht (OX 19.1, zie onderstaand)
3. DocumentAanvraag & DocumentBericht (DA 19.1 & DX 19.1)
4. Mutatiebericht (MX 19.1, zie onderstaand)
5. Verzekeringaanvraag (LX 19.1)
6. Kredietaanvraag (KX 19.1)

De tijdslijnen zijn in samenspraak met de Werkgroep Hypotheken bepaald en zijn hier terug te lezen. De specificaties voor de wijzigingen worden gefaseerd bekendgemaakt via onderstaande pagina.

Laatste update: 28 oktober 2019


Hypotheekaanvraag (AX 19.3)

M.b.t. Hypotheekgever
1. ClientNr toegevoegd aan datacatalogus als mogelijk identificatienummer
2. Toevoegen nieuw type verblijfsvergunning aan Identificatie
3. {Update 26 sept 2019} Verwijderen BSN Рvoor AX uitgesteld tot HDN 20

M.b.t. Inkomsten
4. Implementatie Arbeidsmarktscan
5. {Update 26 sept 2019} Optimalisatie Inkomensverklaring Ondernemer

M.b.t. Lening & Leningdelen
6. {Update 12 sept 2019} Generieke inrichting senioren verhuisregeling
7. {Update 12 sept 2019} Wijziging omschrijving kostenvelden Notaris (oorspronkelijk HDN 19)
8. Generieke conditie op Einddatum of Looptijd leningdeel
9. {Update 26 sept 2019} Ondersteuning passende provisie bij oversluiting met NHG
10. {Update 26 sept 2019} Uitbreiding waardenlijst MutatieType met de waarde ‘Oversluiten zonder verhoging’ voor NHG.

n.b.: de oorspronkelijke uitgave van de AX 19.1 bevatte een aantal inrichtingsfouten, deze zijn hersteld in de AX 19.3. Het is verplicht voor aanbieders om de AX 19.3 als basis te hanteren. 


Mutatiebericht (MX 19.1)

M.b.t. Hypotheekgever
1. ClientNr toegevoegd aan datacatalogus als mogelijk identificatienummer
2. Toevoegen nieuw type verblijfsvergunning aan Identificatie
3. {Update 12 sept 2019} Verwijderen BSN

M.b.t. Inkomsten
4. Implementatie Arbeidsmarktscan
5. {Update 26 sept 2019} Optimalisatie Inkomensverklaring Ondernemer


Offertebericht (OX 19.1)

M.b.t. Kredietaanbieding
1. {Update 28 okt 2019} Maximaal aantal voorkomens van RisicoKlasse verhoogd van 9 naar 99