HDN 18 Verzekeren

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie binnen de verzekeringsketen wordt met HDN18 eenduidige terminologie en (proces)richtlijnen uitgerold voor onderstaande onderwerpen. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Verzekeren zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 18

De volgende onderwerpen zijn geselecteerd om met HDN 18 verder te optimaliseren (ingangsdatum 26 mei 2018):

M.b.t. AVG (wetgeving op de privacy)
6. Maatregelen n.a.v. introductie AVG-wetgeving per 26 mei 2018

M.b.t. Persoon
1. Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
2. Burgerlijke staat uitgebreid n.a.v. aangepast huwelijksvermogensrecht
Verder:
3. M.b.t. Onderhoud HDN: aanpassing datatypen & patronen en verwijderde velden welke geen onderdeel zijn van andere optimalisaties in HDN 18

4. M.b.t. OfferteBericht (OX): aanpassingen zijn als volgt:
Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
Onderhoud HDN: aanpassing datatypen & patronen en verwijderde velden welke geen onderdeel zijn van andere optimalisaties in HDN 18:
1) Datatype Percentage van N11/3 naar N3/2
2) Aflosvorm: De waarde Krediet- of Bankhypotheek wordt verwijderd uit de waardenlijst Aflossingsvorm. Dit zijn geen aflossingsvormen

5. M.b.t. Statusmelding (SX 18.0.0): aanpassingen zijn als volgt:
Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
Onderhoud HDN: Datatype Percentage van N11/3 naar N3/2

De samenstelling van HDN 18 is gebaseerd op de HDN Standaard roadmap.