HDN 18 Kredieten

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie binnen de kredietketen wordt met HDN18 eenduidige terminologie en (proces)richtlijnen uitgerold voor onderstaande onderwerpen. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Kredieten zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 18
De volgende onderwerpen zijn geselecteerd om met HDN 18 verder te optimaliseren (ingangsdatum 26 mei 2018):

M.b.t. AVG (wetgeving op de privacy)
9. Maatregelen n.a.v. introductie AVG-wetgeving per 26 mei 2018

M.b.t. Persoon
1. Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
2. Burgerlijke staat uitgebreid n.a.v. aangepast huwelijksvermogensrecht

M.b.t. Inkomen
3. Optimalisatie Dienstbetrekking met o.a. onderscheid fulltime en parttime vervallen
4. Pensioenen ingericht als uitkering. Introductie ouderdom- en nabestaandenpensioen als Uitkering. Entiteit Pensioen vervallen: Optimalisatie Pensioenen
5. Belastingverplichting waardoor Landbelasting verplichting in alle inkomsten entiteiten komt te vervallen.

En verder:
6. M.b.t. Onderhoud HDN: aanpassing datatypen & patronen en verwijderde velden welke geen onderdeel zijn van andere optimalisaties in HDN 18
7. M.b.t. OfferteBericht (OX): aanpassingen zijn als volgt:
Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
– Onderhoud HDN: aanpassing datatypen & patronen en verwijderde velden welke geen onderdeel zijn van andere optimalisaties in HDN 18
8. M.b.t. Statusmelding (SX, 18.0.0): er zijn geen wijzigingen gedefinieerd voor het SX bericht, behalve Geboortenaam leidend

De samenstelling van HDN 18 is o.a. gebaseerd op de HDN Standaard roadmap.