HDN 18 Hypotheken

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie binnen de hypotheekketen wordt met HDN18 eenduidige terminologie en (proces)richtlijnen uitgerold voor onderstaande onderwerpen. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Hypotheken zijn de details via de link te raadplegen.

HDN 18

De volgende onderwerpen zijn met HDN 18 verder geoptimaliseerd (ingangsdatum 26 mei 2018):

M.b.t. AVG (wetgeving op de privacy)
16. Maatregelen n.a.v. introductie AVG-wetgeving per 26 mei 2018

M.b.t. Persoon
1. Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
1b. Alle Voornamen mee te geven t.b.v. aansluiting met externe bronnen
2. Burgerlijke staat uitgebreid n.a.v. aangepast huwelijksvermogensrecht

M.b.t. Inkomen
3. Optimalisatie Dienstbetrekking met o.a. onderscheid fulltime en parttime vervallen
4. Pensioenen ingericht als uitkering. Introductie ouderdom- en nabestaandenpensioen. Entiteit Pensioen vervallen.
5. Belastingverplichting waarbij belastingverplichting eenmalig m.b.v. fiscale woonstaat per aanvrager wordt opgegeven i.p.v. meerdere belastingverplichtingen per inkomen
6. Optimalisatie SBI-code t.b.v. zelfstandig ondernemers (toelichting HDN 18 onder punt 16 van Gegevensset)

M.b.t. Object
7. Optimalisatie Erfpacht waarbij erfpacht in het verleden kan worden meegegeven
8. Optimalisatie Nieuwbouw waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen CPO, zelfbouw en projectbouw
9. Introductie Verkoopkosten bij huidig object t.b.v. maximaal toegestane overbrugging

10. M.b.t. Lening: introductie bankgarantie bij aanbieder
11. M.b.t. Verpanding: 1e verbetering t.b.v. verpandingsproces
12. M.b.t. NHG: mutatietype Verbeterde klantsituatie verplicht te gebruiken
13. M.b.t. Onderhoud HDN: aanpassing datatypen & patronen en verwijderde velden welke geen onderdeel zijn van andere optimalisaties in HDN 18

14. M.b.t. OfferteBericht (OX): aanpassingen zijn als volgt:
Geboortenaam leidend, introductie Correspondentienaam, Achternaam vervallen
Onderhoud HDN: aanpassing datatypen & patronen en verwijderde velden welke geen onderdeel zijn van andere optimalisaties in HDN 18:
-) Datatype Percentage van N11/3 naar N3/2
-) Aflosvorm: De waarde Krediet- of Bankhypotheek wordt verwijderd uit de waardenlijst Aflossingsvorm. Dit zijn geen aflossingsvormen

15. M.b.t. Statusmelding (SX 18.0.0): aanpassingen zijn als volgt:
Akte gepasseerd is vervangen. SX bericht 07 Akte Gepasseerd is verwijderd en het vervangende statusbericht is 20 Lening in Beheer.
Onderhoud HDN:
1) Datatype Percentage van N11/3 naar N3/2
2) Aflosvorm: De waarde Krediet- of Bankhypotheek wordt verwijderd uit de waardenlijst Aflossingsvorm. Dit zijn geen aflossingsvormen

De samenstelling van HDN 18 is gebaseerd op de HDN Standaard roadmap.