HDN 18 Documenten

De volgend onderwerpen zijn geaccordeerd door de werkgroep en staan op de planning voor HDN 18. Voor DA/DX berichten is dit in september. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en de uitwerking is geaccordeerd door de werkgroep Dossierprocessen zijn de details via de link te raadplegen.

1. Opschonen van HDN-dossierstukkenlijst (SoortDocument). Update 21 juni 2018: stuk 048 wordt niet verwijderd.

2. Gebruik van de entiteit Statusketenpartij

De major wijzigingen die zijn doorgevoerd op 26 mei 2018 zijn hier terug te vinden.