HDN 17 Verzekeren

Voor Verzekeren worden onderstaande aanpassingen met HDN17 doorgevoerd. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Verzekeren zijn de details via de link te raadplegen:

1. Optimalisatie andere overlijdensrisicoverzekering
2. Onderhoud HDN Standaard
3. Update febr 2017: Richtlijn Mobiel nummer
4. Update maart 2017: Dataset in Offertebericht (OX 17.1.0.0)
5. Update febr 2017: Overzicht aanpassingen Statusmelding (SX 17.0)

Het overzicht van de HDN17 specificaties (versie 0.3) kan hier worden gedownload.

2017

Gedurende 2017 zijn de volgende verbeteringen en nieuwe vereisten te verwachten:
1. Optimalisatie richtlijn Wie is Premiebetaler
2. Optimalisatie Statusmeldingen
3. Bite Order Mark niet meer toegestaan
4. Lege tags ook technisch niet meer toegestaan
5. Verplichte configuratie Poortwachter

2018

De volgend onderwerpen staan op de roadmap voor HDN Standaard Verzekeren:
1. [n.t.b] Modernisering contactgegevens