HDN 17 Kredieten

Voor Kredieten worden onderstaande verbeteringen met HDN17 doorgevoerd. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Kredieten zijn de details via de link te raadplegen:

1. Update febr 2017Uitfasering Bestedingsdoelen
2. Optimalisatie Zelfstandig Ondernemers
3. Dienstbetrekking met perspectiefverklaring
4. Uitkering WIA vervangen met WGA en IVA, WAZ toegevoegd
5. Onderhoud HDN Standaard
6. Update febr 2017: Richtlijn Mobiel nummer
7. Update febr 2017: Richtlijn Tussenpersoon & Serviceprovider
8. Update maart 2017: Introductie kredietspecifiek productenoverzicht (OX 17.1.0.0)
9. Update maart 2017: Optimalisatie dataset in Offertebericht (OX 17.1.0.0)
10. Update febr 2017: Overzicht aanpassingen Statusmelding (SX 17.0)

Het overzicht van de HDN17 specificaties (versie 0.3) kan hier worden gedownload.

2017

Gedurende 2017 zijn de volgende verbeteringen en nieuwe vereisten te verwachten:
1. Introductie hernieuwd Kredietproces
2. Optimalisatie Statusmeldingen n.a.v. hernieuwd Kredietproces
2. Bite Order Mark niet meer toegestaan
3. Lege tags ook technisch niet meer toegestaan
4. Verplichte configuratie Poortwachter

2018

De volgend onderwerpen staan op de roadmap voor HDN Standaard Kredieten:
1. [n.t.b] Optimalisatie Verplichtingen
2. [n.t.b] Optimalisatie Dienstbetrekking
3. [n.t.b] Modernisering contactgegevens