HDN 17 Hypotheken

Voor het bereiken van ketenoptimalisatie binnen de hypotheekketen wordt met HDN17 eenduidige terminologie en (proces)richtlijnen uitgerold voor onderstaande onderwerpen. Wanneer een onderwerp is uitgewerkt en geaccordeerd door de werkgroep Standaard Hypotheken zijn de details via de link te raadplegen.

HDN17

De volgende onderwerpen worden verder geoptimaliseerd met HDN17 (ingangsdatum 20 mei 2017):

1. Optimalisatie Zelfstandig Ondernemers
2. Richtlijn Nieuwbouw i.c.m. grondkosten, aanneemsom en koopsom
3. Richtlijn Erfpacht
4. Update april 2017: Dienstbetrekking met Perspectiefverklaring
5. Aanpassingen FinancieleDekking
6. Optimalisatie FiscaalGeruisLozeVoortzetting
7. UitkeringType WIA vervangen door WGA en IVA
8. Update febr 2017: Huidig leningdeel met ingangsdatum en einddatum rvp
9. Update maart 2017: Onderhoud HDN Standaard
10. Update maart 2017: Dataset in Offertebericht (OX 17.1.0.0)
11. Update febr 2017: Overzicht aanpassingen Statusmelding (SX 17.0)
12. Update maart 2017: Uitbreiding Object met EPC en Energie index

Het overzicht van de HDN17 specificaties (versie 0.3) kan hier worden gedownload.

2017

Gedurende 2017 zijn de volgende nieuwe vereisten te verwachten:
1. Optimalisatie Statusmeldingen (fase1) [Update april 2017]
2. MCD evaluatie: Kostenrichtlijn en Tussenpersoon & Serviceprovider [Afgerond; Update september 2017]
3. Bite Order Mark niet meer toegestaan
4. Lege tags technisch niet meer toegestaan
5. Verplichte configuratie Poortwachter