HDN 17 Documenten

De volgend onderwerpen zijn geaccordeerd door de werkgroep en zijn doorgevoerd op 16 september 2017.  Bij sommige van deze onderwerpen zal een gedeelte van de aanpassing doorgevoerd worden in de HDN 18. De wijzigingen voor HDN 18 vind je hier.

1. Beperking grootte van DX-berichten (en daarmee bijbehorende PDF / JPG / TIFF) op het HDN platform
2. Persoonsgegevens in de DA alleen meegeven bij Persoonsgebonden documenten
3. Objectgegevens in de DA verplicht meegeven bij Objectgebonden documenten (vervallen met HDN 18)
4. Gebundelde dossierstukken opvragen niet toegestaan
5. Nieuw overzicht van de Persoonsgebonden documenten
7. Onderhoud HDN Standaard
8. Beschrijving gebruik van de status “voorlopig akkoord”