Nieuws:

Proces optimalisatie door het MX en IA/IX bericht

Nieuws
05 maart 2014

Op maandag 17 februari is er een strategische bijeenkomst voor circa 16 aanbieders en distributiepartijen geweest over het optimaliseren van de processen rondom bestaande klanten. Door het mutatiebericht (MX) en het dossierinformatiebericht (IA/IX) worden deze processen gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Hierdoor kunnen aanbieders, servicers en adviseurs hun klanten sneller, efficiënter en tegen lagere kosten bedienen. Daarnaast bevordert het gebruik van het MX en IA/IX de ketenintegratie.

In de bijeenkomst zijn de voordelen van deze berichten door de ABN Amro Hypotheken Groep, Stater en De Hypotheker toegelicht. Na afloop is de deelnemers gevraagd commitment af te geven voor de implementatie van het mutatie-(MX) en dossierinformatiebericht(IA/IX) van HDN. De eerste reacties hierop zijn zeer positief en HDN verwacht dat deze berichtenset verder ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden.