Privacy Statement HDN

Dit is het privacy statement van HDN. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

  • Wie is HDN?

De coöperatieve vereniging HDN (Hypotheken Data netwerk) zet zich in voor meer efficiency en innovatie in de financiële dienstverlening. Het kantoor van HDN is gevestigd in (1101 BA) Amsterdam, aan de Hoogoorddreef 5.

  • Welke informatie over u wordt verzameld en verwerkt? 

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website van HDN optimaal te kunnen laten werken heeft HDN bepaalde informatie nodig. HDN verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie wordt verkregen met behulp van cookies.

  • Wat zijn cookies en hoe gebruikt HDN ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

HDN maakt alleen gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te tonen om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website van HDN. Deze zogenaamde functionele cookies hebben geen of slechts een gering gevolg voor uw persoonlijke levenssfeer.

Google Analytics

Eén van de functionele cookies die HDN gebruik is Google Analytics. Het gebruik van Google Analytics is in overstemming met de voorwaarden daaraan gesteld in het document  “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP).

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt HDN gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan HDN verstrekt. HDN verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan HDN zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Ten aanzien het gebruik door HDN van Google Analytics geldt het volgende:

  • HDN heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • HDN laat Google niet uw volledige IP-adres verwerken;
  • HDN heeft de functie ‘gegevens delen’ met Google uitgezet;
  • HDN maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Raadpleeg het help center van uw browser om er achter te komen hoe u cookies kunt verwijderen.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

  • Voor welke doeleinden zal HDN uw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

HDN zal uw persoonsgegevens primair gebruiken voor het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de website en voor het aan de hand van deze informatie aanpassen van de website en diensten van HDN.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan HDN in verband met de website dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden tenzij zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

  • Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

  • Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@hdn.nl.

***