Privacy Statement HDN

Laatste wijziging: 6 januari 2021

Dit is het privacy statement van HDN. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel.

1 Algemeen
De coöperatieve vereniging HDN Beheer B.A. (geregistreerd bij KvK onder nummer 37079292) ) zet zich in voor meer efficiency en innovatie in de financiële dienstverlening. Het kantoor van HDN is gevestigd in (3528 BB) Utrecht, aan de Orteliuslaan 850.

2 Gebruik van cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

HDN maakt alleen gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te tonen om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website van HDN. Deze zogenaamde functionele cookies hebben geen of slechts een gering gevolg voor uw persoonlijke levenssfeer.

Cookie statement

Persoonsgegevens
Om de website van HDN optimaal te kunnen laten werken heeft HDN bepaalde informatie nodig. HDN verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie wordt verkregen met behulp van cookies.

Doeleinden
HDN zal uw persoonsgegevens primair gebruiken voor het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de website en voor het aan de hand van deze informatie aanpassen van de website en diensten van HDN.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan HDN in verband met de website dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden tenzij zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics
Eén van de functionele cookies die HDN gebruikt is Google Analytics. Het gebruik van Google Analytics is in overstemming met de voorwaarden daaraan gesteld in het document “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), versie 6 maart 2018.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt HDN gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan HDN verstrekt. HDN verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan HDN zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Ten aanzien het gebruik door HDN van Google Analytics geldt het volgende:

  • HDN heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierop is tevens het ‘Amendement gegevensverwerking’ geaccepteerd op 3 mei 2018;
  • HDN laat Google niet uw volledige IP-adres verwerken;
  • HDN heeft de functie ‘gegevens delen’ met Google uitgezet;
  • HDN maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Raadpleeg het help center van uw browser om er achter te komen hoe u cookies kunt verwijderen.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

3 Nieuwsbrief
Persoonsgegevens
Om de nieuwsbrief te kunnen verzenden verwerkt HDN persoonsgegevens. Het gaat hier om het geslacht, de voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en eventuele tussenvoegsels van personen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt maximaal één keer per maand verstuurd waarmee wij lezers informeren over ontwikkelingen inzake HDN.

Doeleinden
HDN zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken om de nieuwsbrief te kunnen versturen met een juiste adressering en aanhef. Personen worden alleen opgenomen in de mailinglijst van de nieuwsbrief wanneer zij hier zelf uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

Gebruik door derden
De gegevens in de mailinglijst van de nieuwsbrief worden niet aan derden verstrekt.

Afmelden
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee personen zich kunnen afmelden. Betrokken persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd.

4 Functionaris Gegevensbescherming
HDN heeft vrijwillig twee Functionarissen Gegevensbescherming (FG) aangesteld en geregistreerd bij de AP:

5 Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

6 Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@hdn.nl.

***