Offerte (OX) berichten

De volgende lijst aan offerteberichten dient de aanbieder te ondersteunen:

    • Bij AX bericht: 18 Indicatief rentevoorstel; 00 Offerte

De serviceprovider stuurt bovenstaande berichten door naar het intermediair. Daarnaast dient elk OX bericht naast een PDF bestand minimaal de verplichte datavelden te bevatten. Elk separaat toegevoegd document dient een juiste codering te krijgen binnen de entiteit PrintDoc.