:

Werkgroepen

Binnen HDN kennen we verschillende werkgroepen die een consulterende en adviserende rol vervullen bij de doorontwikkeling van HDN. Elke werkgroep bestaat uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van ketenpartijen. Per werkgroep wordt een aantal rollen benoemd, deze kunnen per werkgroep verschillen en afhangen van de inhoudelijke verantwoordelijkheid of de positie in de keten. Deelnemers vertegenwoordigen een rol namens een organisatie en worden voor een bepaalde periode door de HDN Directie benoemd.

De werkgroepen Standaard zijn betrokken bij het onderhoud en de doorontwikkeling van de HDN Standaard. Verzoeken tot wijzigingen in deze berichten of de hiermee samenhangende ketenafspraken worden altijd voorgelegd aan deze werkgroepen. Zij adviseren ook over procedures rondom het beheer van de HDN Standaard. Nauw verwant hieraan is de werkgroep Certificeren, die HDN adviseert omtrent de jaarlijkse certificering van leden en gebruikers. Hiernaast kent HDN de Werkgroep Compliance & Security en de Werkgroep Data die HDN adviseert op specifieke aandachtsgebieden.

De concrete scope en doelstelling kunnen per werkgroep worden vastgesteld. Een volledig overzicht van de werkgroepen en hun samenstelling vind je hieronder.

De scope van de Werkgroep Standaard Hypotheken omvat het aanvraagbericht Hypotheken (AX), het mutatiebericht (MX) en de daarmee samenhangende ketenafspraken.

Rol Organisatie Naam Lid tot
Aanbieder De Volksbank Huub Manse 01-09-2025
Aanbieder Florius Remko Loos 01-09-2025
Aanbieder ING Jan Goedhart 01-09-2025
Aanbieder Merius Hypotheken Roel Koolen 01-09-2025
Aanbieder Munt Hypotheken Onno Schram 01-09-2023
Aanbieder Rabobank Eline de Kruik 01-09-2023
Adviespakket Figlo Rene van de Merwe 01-09-2023
Adviespakket Intersoftware Rogier Smit 01-09-2025
Gebruiker CMIS Franchise Chris Schotvanger 01-09-2023
Gebruiker Eigen Huis Geldzaken Mikal van den Bulk 01-09-2023
Servicer Quion Nancy de Groot 01-09-2025
Servicer Stater Bas Braunius 01-09-2023

Meer weten over de werkgroep Hypotheken? Neem contact op met Mary-Lou Holla.

De scope van de Werkgroep Standaard Kredieten omvat het aanvraagbericht Kredieten (KX) en de daarmee samenhangende ketenafspraken.

Rol Organisatie Naam Lid tot
Aanbieder Vaccant
Aanbieder Nationale-Nederlanden Elke Klieverik 01-09-2023
Aanbieder BNP Paribas Personal Finance NIcoline Hulscher 01-09-2024
Adviespakket Vacant
Adviespakket Intersoftware Rémon Spoel 01-09-2023
Gebruiker CFSN Wilco Zonderland 01-09-2023
Gebruiker Vacant
Gebruiker NR7 John Heijen 01-09-2024
Software-leverancier Ohpen Steven van Griethuijsen 01-09-2023

Meer weten over de werkgroep Kredieten? Neem contact op met Arjen de Bake.

De scope van de Werkgroep Standaard Verzekeren omvat het aanvraagbericht Verzekeren (LX) en de daarmee samenhangende ketenafspraken.

Rol Organisatie Naam Lid tot
Aanbieder Dazure Sanne Pfneisel 01-09-2023
Aanbieder DELA René Lathouwers 01-09-2022
Aanbieder Callas Tamara de Graaf 01-09-2022
Aanbieder Nationale-Nederlanden Martien Roodenburg 01-09-2022
Aanbieder Scildon Mark Broerse 01-09-2023
Aanbieder TAF Rianne Janssen 01-09-2023
Adviespakket Findesk Jacco Dorsman 01-09-2023
Adviespakket Dias Software Roel van Haeff 01-09-2022
Gebruiker Vacant
Gebruiker Vacant

Meer weten over de werkgroep Verzekeren? Neem contact op met Mary-Lou Holla.

De scope van de Werkgroep Standaard Bankgaranties omvat het aanvraagbericht Bankgaranties (WX) en de daarmee samenhangende ketenafspraken.

Rol Organisatie Naam Lid tot
Aanbieder Nationale Waarborg Marjolein van Buuren 01-09-2025
Softwareleverancier Typla René Bekker 01-09-2024
Pakketleverancier FasterForward Naomi de Jonge 01-09-2025
Pakketleverancier HD Connect Hendrik-Jan Verheij 01-09-2024

Meer weten over de werkgroep Bankgaranties? Neem contact op met Mary-Lou Holla.

De Werkgroep Certificeren speelt een belangrijke rol in de jaarlijkse certificering van HDN gebruikers. Samen met de werkgroep worden de onderwerpen bepaald waarop gecertificeerd gaat worden en hoe dit in de certificeringsdashboards wordt opgenomen. Ook wordt de werkgroep geconsulteerd wanneer er discussiepunten uit de certificeringen komen en dit wanneer nodig te agenderen bij de werkgroepen Standaard.

Rol Organisatie Naam Lid tot
Aanbieder Obvion Patrick Claessens 01-05-2023
Aanbieder Aegon Wiesje Beukelaar 01-05-2023
Servicer Stater Ger Blom 01-05-2023
Servicer Quion Nancy de Groot 01-05-2023
Software-leverancier HD Connect Hendrik-Jan Verheij 01-05-2023
Software-leverancier Dias Software Roel van Haeff 01-05-2023
Gebruiker ROMEO Ineke Broeders 01-05-2023
Gebruiker De Hypothekers Associatie Sandra Serraarens 01-05-2023

Meer weten over de werkgroep Certificeren? Neem contact op met Mary-Lou Holla.

De Werkgroep Compliance & Security heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Consulterende en adviserende rol voor HDN en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
  • HDN raadpleegt deze werkgroep en zoekt middels de werkgroep afstemming inzake de aandachtsgebieden op punten die de vereniging HDN, het HDN-platform en/of de gebruikte tooling raken. Denk bijvoorbeeld aan:
    • Compliance: implementatie van nieuwe wetgeving (zoals de AVG), SOC2 en/of ISO27001.
    • Security: het laten uitvoeren van een pentest, de mogelijke issues die daaruit voortvloeien en de wijze waarop die gemitigeerd kunnen worden; of het voorstel van HDN om een mogelijk issue te accepteren.

De werkgroep neemt geen besluiten, maar wordt gevraagd of zij zich kan vinden in het voorstel van HDN. De werkgroep kan natuurlijk zelf ook (tegen-)voorstellen indienen.

De samenstelling van de Werkgroep Compliance & Security is:

Rol Organisatie Naam Lid tot
Information Security Vacant
Privacy De Hypothekers Associatie 06-2025
Risk ING Jeroen van Leersum 07-2022
Information Security NN Bank Hans Vink 03-2023
Legal NWWI Jan-Pieter Redert (vacature)
Compliance Obvion Gaston Timmermans 12-2024
Information Security Rabobank Johan Beuk 09-2025
Audit (adviserend) Vacant
Legal / Privacy Romeo Friso Bron 01-2023
Legal HDN Reinier van der Heijden n.v.t.
Security  HDN Jan Schrama n.v.t.
Compliance HDN Peter de Raadt n.v.t.

Meer weten over de Werkgroep Compliance & Security? Neem contact op met Peter de Raadt.

De Werkgroep Data wordt periodiek als klankbordgroep betrokken bij:

  • Verdiepingsmogelijkheden HDN data: Projecten(roadmap) ideeën en invulling toetsen aan de beginfase van traject(en),
  • Het juridische / compliance kader toetsen,
  • Vraagstukken ten aanzien van beleid;
  • HDN index doorontwikkeling testen en accepteren

Daarbij heeft de werkgroep data een Consulterende en adviserende rol voor HDN en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Rol Organisatie Naam Lid tot
ING Selma Jansen-Gelders
Conneqt Armand Baas Becking
Quion Mark Lampe
Syntrus Achmea Peter Mannak
BNP Paribas Cardif Barend Princen
Nationale-Nederlanden Ronnie Ambachtsheer
De Volksbank Arnold van den Hoeven
  Argenta Michiel de Meurichy
  ABN AMRO Martin Brandse
  Eigen Huis Ronald Tiemessen
  NIBC Maarten Scholtheis
  Rabobank Susan Rooijackers

Meer weten over de Werkgroep Data? Neem contact op met Arjen de Bake.