Beleid Advies Commissie (BAC)

De BAC is een belangrijke toetssteen voor HDN. De BAC geeft gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan de directeur. Deze commissie bestaat uit negen personen die de verschillende ketenschakels vertegenwoordigen. Hierdoor worden beleidskwesties vanuit alle ketenperspectieven belicht, dat leidt tot een weloverwogen HDN beleid.