Opvragen van meerdere documenten

Het opvragen van meerder documenten (bestanden) binnen 1 SoortDocument zorgt ervoor dat de verstuurder van de documenten deze documenten moet samenvoegen. Dit is een ongewenste extra handeling. Daarnaast kan het zo zijn dat nog niet alle documenten van het betreffende opgevraagde SoortDocument aanwezig zijn.

Het is vanaf HDN17.0 (16.09.2017) niet toegestaan (bij nieuwe aanvragen) meerdere documenten op te vragen in 1 dossierstukregel (SoortDocument).

Voorbeeld

“de Aanslag(en) IB laatste 3 jaar” mogen niet als zodanig opgevraagd worden. Dit zullen 3 aparte dossierstukken moeten zijn waarin in de SoortDocumentOmsch (de omschrijving die de Geldverstrekker zelf mee kan geven aan het dossierstuk) verduidelijking kan worden gegeven over welk jaar het precies gaat.

Bijvoorbeeld:

1. SoortDocument =  014 Aanslag(en) IB laatste 3 jaar
SoortDocumentOmsch = IB aanslagen van 1 jaar geleden

2. SoortDocument =  014 Aanslag(en) IB laatste 3 jaar
SoortDocumentOmsch = IB aanslagen van 2 jaar geleden

3. SoortDocument =  014 Aanslag(en) IB laatste 3 jaar
SoortDocumentOmsch = IB aanslagen van 3 jaar geleden

 
Update augustus 2017
De Werkgroep heeft besloten dat deze regeling niet geldt voor documenten die per week of maand worden opgevraagd. Deze documenten worden meestal in heelveelvoud (recente salarisstroken (laatste 12 maanden)) opgevraagd en zullen meestal ook tegelijk aangeleverd worden. Om hier éénduidigheid in te bewerkstelligen geldt voor deze documenten dat deze juist wel gebundeld opgevraagd moeten worden. De éénduidigheid moet er voor zorgen dat het intermediair weet waar hij/zij aan toe is. Dit soort documenten kunnen dan ook, indien gewenst, door het intermediair in 1 bestand opgevraagd worden.