Opschonen documentenlijst in 2017

In de SoortDocumentType-waardelijst staan op dit moment 276 dossierstukken. Update juni 2018: met HDN 18 komen 129 documenttypen te vervallen. Ingangsdatum van DA 18.0 en DX 18.0 is 15 september 2018.

  • 33 van deze dossierstukken zijn in 2016 niet opgevraagd
  • 65 van deze dossierstukken zijn in 2016 minder dan 100 keer opgevraagd
  • 32 van deze dossierstukken staan dubbel in de SoortDocumentType-waardelijst of hebben een equivalent

De Werkgroep Standaard Dossierprocessen heeft besloten om per 16 september 2017 deze lijst op te schonen. Update aug 2017: in de HDN werkgroep Documenten is de ketenafspraak gemaakt een uitsterfbeleid te hanteren voor de documenttypen die worden opgeschoond. Voor de geselecteerde documenttypen voor HDN 17 houdt dit als volgt in:

Per 16 september 2017 is het niet meer toegestaan de gedefinieerde lijst met documenttypen te gebruiken bij nieuwe aanvragen. Hiermee kunnen deze documenttypen tot HDN 18 uitsterven in lopende en bestaande dossiers. Per HDN 18 worden deze opgeschoonde documenttypen verwijderd uit de DA DX.

Wat raden we je aan te doen:

  • Bekijk of laat bekijken binnen je eigen systeem of er gebruik gemaakt wordt van de SoortDocumentTypes die komen te vervallen.
  • Koppel de dossierstukken die aan deze SoortDocumentTypes gekoppeld zijn aan nieuwe SoortDocumentTypes. In dit overzicht hebben we een voorzet gedaan welke SoortDocumentTypes hiervoor in de plaats kunnen komen. Update juni 2018: één documenttype komt niet te vervallen, namelijk ‘048 Opdracht opheffen krediet’.

Wat gaat HDN doen?

Het is niet meer toegestaan de SoortDocumentTypes die zijn goedgekeurd door de werkgroep, vanaf 16 september 2017 te gebruiken in nieuwe hypotheekaanvragen. Hiermee zullen deze documenttypen gedurende de periode tot HDN 18 uitsterven in de pijplijn. Deze documenttypen worden per HDN 18 definitief uit de berichtschema’s verwijderd.

Wanneer Wie Wat
Vanaf 1 mei 2017 DA-gebruikers Omhangen SoortDocumentTypes die verdwijnen naar een alternatief
26 mei 2017 – 26 juni 2017 HDN Monitoren gebruik SoortDocumentTypes
26 juni 2017 HDN HDN17 publicatie
16 september 2017 HDN HDN17 live

HDN monitort het gebruik en zal de gebruikers van deze SoortDocumentTypes erop aanspreken dat deze SoortDocumentTypes gaan verdwijnen.