Onderhoud HDN Standaard

Met HDN 17 wordt het volgende onderhoud op de HDN Standaard doorgevoerd:

1. Update ISO landenlijst

2. M.b.t. hypotheken: de velden DisagioPct en DisagioBedrag, binnen leningdeel, komen te vervallen. Dit betreft maatschappij specifieke velden die niet (meer) in gebruik zijn bij de aanbieders.

3. M.b.t. hypotheken: het veld LoonBeslagJN komt binnen de AX tweemaal voor: zowel onder HypotheekGever als binnen DiensBetrekking. Het veld LoonBeslagJN in HypotheekGever komt te vervallen.

4. M.b.t. hypotheken: NHG vroeg tot december 2016 de Gemeente bij een onderpand op. Vanaf 1 januari 2017 is dit gegeven niet meer benodigd en is komen te vervallen. Met HDN17 is de conditie dat Gemeente verplicht is i.g.v. NHG komen te vervallen en is het veld Gemeente in Object verplaatst naar de datacatalogus (en daarmee maatschappij specifiek geworden).

5. M.b.t. hypotheken: het aantal bewoners was vanuit NHG oogpunt opgenomen binnen de HDN Standaard. NHG maakt hiervan geen gebruik meer. Met HDN17 komt het veld EigenaarBewonersAantal in Object te vervallen.

6. M.b.t. hypotheken: de waardenlijsten CodeLopendeDekking en FiscaleVormDekking bevatten beide dezelfde waarden en komen beide voor in entiteit FinancieleDekking. Waarden zijn SEW, KEW, BEW en Kapitaalverzekering zonder eigen woningclausule (deze laatste waarde alleen in FiscaleVormDekking aanwezig). Het huidige maatschappij specifieke veld CodeLopendeDekking is daarmee dubbel. Met HDN17 komt de waardenlijst CodeLopendeDekking te vervallen.

7. M.b.t. hypotheken: bij een verzekerde moeten nu zowel RokerJN als BurgelijkeStaat verplicht worden opgegeven. Regelmatig is aangegeven dat beide velden niet relevant zijn bij een hypotheekaanvraag. Per HDN17 worden beide velden maatschappij specifiek gemaakt en naar de datacatalogus verplaatst.

Update februari 2017

8. M.b.t. hypotheken: MaatwerkOplossing (explain) onder Lening maatschappij specifiek. Binnen het generieke AX-schema bestaat de mogelijkheid om maatwerk oplossingen mee te geven als onderdeel van Lening. Hiervoor is binnen de entiteit Lening de boolean MaatwerkOplossing en de entiteit MaatwerkOplSpec aanwezig. Zowel de boolean als de entiteit zijn beide onderdeel van het generieke berichtschema. Omdat een deel van de aanbieders geen maatwerkoplossing kent, zijn de boolean MaatwerkOplossing en de entiteit MaatwerkOplSpec maatschappij specifiek gemaakt, waarmee gegevensinvoer aan intermediairzijde wordt ingeperkt.

Update maart 2017

9. Binnen het generieke AX-schema bestaat de mogelijkheid om maatwerk oplossingen mee te geven als onderdeel van Lening. Hiervoor is binnen de entiteit Lening de boolean MaatwerkOplossing en de entiteit MaatwerkOplSpec aanwezig. Omdat een deel van de aanbieders geen maatwerkoplossing kent, is de werkgroep overeengekomen de onderdelen voor maatwerkoplossingen maatschappij specifiek te maken. Hiermee wordt voorkomen bij aanbieders die geen maatwerkoplossing kennen, ook niet de kans bestaat dat deze wel verplicht wordt gesteld wanneer per abuis toch Ja wordt opgegeven bij maatwerkoplossing.