Onderhoud HDN Standaard

Met HDN 18 wordt het volgende onderhoud op de HDN Standaard doorgevoerd:

1) Patroon Email aangescherpt
Het patroon voor e-mail wordt aangescherpt en daarmee gelijkgetrokken met de marktstandaard: 63 tekens toestaan ipv huidig 64 tekens. Het patroon per HDN18 is: [A-Za-z0-9_!#$&’*+\\/=\?`\{\}~\^\.-]{1,190}@[A-Za-z0-9.-]{1,63}

2) Datatype OorspronkelijkKredietBedrag N12/2
Het datatype van OorspronkelijkKredietBedrag wordt niet aangepast van Bedrag naar N12/2. Het patroon is gelijk aan N12/2

3) Patroon IBAN aangescherpt
Patroon van IBAN wordt aangescherpt waarbij alleen hoofdletters in bankrekeningnummers worden toegestaan; kleine letters zijn niet meer toegestaan. Het patroon per HDN18 is: [A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{1,30}

4) Datatype Percentage van N11/3 naar N3/2
Het huidige datatype voor percentages is N11/3. Uit analyse blijkt dat deze %velden regelmatig met hoge bedragen worden gevuld. In bespreking is het datatype voor percentage velden aan te passen naar N3/2, waarmee kans op invoer van percentages > € 999,99 wordt voorkomen.

5) Lening/BrutoAdvieskosten wordt verwijderd n.a.v. MCD ketenafspraken uit 2016

6) Object/Gemeente wordt verwijderd n.a.v. gewijzigde NHG voorwaarden & normen 2017

7) Aflosvorm Krediet- of Bankhypotheek wordt verwijderd uit de waardenlijst Aflossingsvorm. Dit zijn geen aflossingsvormen.

8) Volgorde velden
De volgorde van velden wordt alleen aangepast voor de onderwerpen die functioneel een wijziging kennen. Dus alleen in die situatie en mits van waarde voor een volledig zicht op een set aan gegevens binnen de HDN Standaard worden zulke wijzigingen doorgevoerd. Binnen HDN18 raakt dit bijvoorbeeld erfpacht en geboortenaam

10) SBI Code
Het format van het veld SBI-code wordt aangepast van AN25 naar AN6.  Een SBI code is namelijk maar 4 of 5 tekens lang.

Met HDN18 zijn er geen updates voor de ISO landenlijst en ISCO-beroepenlijst.